Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może złożyć wniosek?

Duża część wniosków o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia zostaje odrzucona. Jak się bowiem okazuje, nie wszyscy mogą złożyć do urzędu pismo z taką prośbą. Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Odpowiadamy.

Główny Urząd Statystyczny już jakiś czas temu opublikował nową tablicę trwania życia Polaków, z której wynika, że nastąpił spadek średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. To właśnie te wskaźniki będą wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obliczenia wysokości emerytury w przypadku osób, które w tym okresie przejdą na emeryturę. Choć tablica jest korzystniejsza niż poprzednie, nie każdy może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. 

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może złożyć wniosek? 

Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia, mogą złożyć tylko osoby, które: 

  • osiągnęły już lub osiągną wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku;
  • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej, ale nadal pracowały, w związku z czym ich składki były regularnie ściągane i powiększały kwotę na koncie ubezpieczonego;
  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, co oznacza, że emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Zmiany w przepisach 

W związku z nowymi przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy emeryturę pracującemu seniorowi już tylko raz w roku. Do tej pory było to możliwe co kwartał. Zmiana ta została wprowadzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kto odczuje straty z tym związane? Na pewno seniorzy, których emerytury naliczano według stażu oraz zarobków, którzy nie będą mieli już możliwości podwyższenia świadczenia poprzez przeliczenie podstawy jego wymiaru. 

Od 2022 roku nie ma też możliwości doliczania okresów nieskładkowych - przy ponownym przeliczeniu liczyć się będą więc jedynie okresy składkowe. Przed zmianą pod uwagę brano zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. 

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Więcej o: