Pomoc Ukrainie. Pracodawcy mogą już zgłaszać do pracy Ukraińców

Pracodawcy mogą zgłaszać do pracy obywateli z Ukrainy na stronie praca.gov.pl. W ciągu 14 dni muszą powiadomić urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Ustawa o pomocy Ukrainie wprowadziła możliwość zatrudniania Ukraińców - przyjezdni mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Natomiast po stronie pracodawcy leży formalny obowiązek zgłoszenia do urzędu pracy faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Należy to zrobić poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

Pracodawcy mogą już zgłaszać do pracy UkraińcówPracodawcy mogą już zgłaszać do pracy Ukraińców praca.gov.pl

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Uchodźcy z Ukrainy mogą zgłaszać się po numery PESEL

Zgodnie z przyjętymi przepisami, każdy uchodźca z Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego, może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Dzięki niemu Ukraińcy będą mogli podjąć pracę, założyć własną działalność, skorzystać z pomocy medycznej i uzyskać dostęp do edukacji. Złożenie takiego wniosku zarejestruje również pobyt cudzoziemca w Polsce, jeśli jego wjazd nie został wcześniej zarejestrowany przez Straż Graniczną.

Uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL w urzędach gminy. Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie. Potrzebny formularz można otrzymać bezpośrednio w urzędzie gminy lub pobrać TUTAJ.

Ustawa o pomocy dla uchodźców gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną.

Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat. Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Przewiduje ona jednak, że terminy ważności ich wiz czy zezwoleń na pobyt, które upłynęłyby w czasie wojny, będą z mocy prawa wydłużane.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Zobacz wideo Jak mądrze pomagać uchodźcom na granicy? Odpowiada prezydent Przemyśla
Więcej o: