Podwójna emerytura dla mundurowych. Kto jeszcze może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Podwójna emerytura jest w Polsce powszechna - jednak niewielu świadczeniobiorców wie, że może z niej skorzystać. Kto może ubiegać się o drugą emeryturę? Jakie warunki należy spełnić, by ZUS wypłacił drugie świadczenie emerytalne?

Jest wiele przypadków, gdzie osoby pobierające emeryturę, mogą liczyć na dwa świadczenia. Policjant, rolnik czy nawet osoba, która znaczną część życia spędziła w innym kraju, mogą liczyć na podwójne świadczenie emerytalne. Możliwość łączenia wielu świadczeń reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei inne zasady, dotyczące mundurowych określa ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dwie emerytury należą się świadczeniobiorcom tylko w określonych przypadkach. Mogą na nie liczyć osoby pracujące za granicą, pracownicy służb mundurowych, a także osoby, które opłacały dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Podwójna emerytura dla osób pracujących za granicą

W wyniku zawarcia odpowiednich umów z niektórymi krajami część polskich emerytów dostaje dwa świadczenia. Dotyczy osób, które pracowały w innym kraju UE. W takim przypadku emeryt musi mieć prawo do polskiej emerytury oraz powinien spełnić określone warunki do uzyskania emerytury zagranicznej. W zależności od kraju te kryteria się różnią. Jeśli ktoś, kto ma prawo do polskiej emerytury i uzyskał również prawo do emerytury w Niemczech, będzie otrzymywał dwa świadczenia, ale na innych zasadach. Obie kwoty będą wtedy pochodną innych wyliczeń. W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 i 65 lat, natomiast w Niemczech prawo do emerytury przysługuje między 65. a 67. rokiem życia. Wymagany jest także przynajmniej 60-miesięczny staż opłacania składek. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji obie emerytury mogą zostać podwójnie opodatkowane.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Podwójna emerytura dla mundurowych

Zgodnie z art. art. 95 ustawy o emeryturach i rentach z FUS należy wypłacać wyłącznie jedno świadczenie. W praktyce jednak żołnierze oraz policjanci mogą uzyskać dwie emerytury: mundurową oraz cywilną. Ten przywilej wynika z trudności w ustaleniu wysokości emerytury mundurowej dla osób, które wykonywały też zwykłą pracę na etacie. Dwie emerytury dla mundurowych są wypłacane z ZER MSWiA, jak i z ZUS.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Dwie emerytury również dla rolników

Wypłacaniem świadczeń rolnikom zajmuje się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ci, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku oraz podlegali także pod powszechny system emerytalny, mają prawo do dwóch emerytur. Pod warunkiem, że dana osoba była również ubezpieczona w KRUS przez m.in. 25 lat.

Może się też zdarzyć, że instytucja zawiesi pobieranie jednego z dwóch świadczeń. W takiej sytuacji świadczeniobiorcy przysługuje odwołanie od decyzji ZUS. Często orzeczenia sądów przemawiają na korzyść osób pobierających dwie emerytury.

Więcej o: