Podwyżki dla nauczycieli od maja? Posłowie PiS złożyli projekt w Sejmie

Średnie wynagrodzenia nauczycieli ma zostać zwiększone od 1 maja o 4,4 proc. - przewiduje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, złożony przez grupę posłów PiS. Proponowane przepisy przewidują także zwiększenie subwencji oświatowej o ok. 1,6 mld zł.

Zdaniem wnioskodawców podniesienie średniej pensji nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń oraz dodatków. W projekcie zapisano, że nauczyciele otrzymają podwyżkę najpóźniej do końca czerwca z wyrównaniem od 1 maja tego roku.

Zgodnie z treścią dokumentu złożonego przez posłów PiS, średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zostanie zwiększone o 4,4 proc. Po podwyżce, stawki średniego wynagrodzenia wyniosą:

  • dla nauczyciela stażysty - 3 693,46 zł;
  • dla nauczyciela kontraktowego - 4 099,74 zł;
  • dla nauczyciela mianowanego - 5 318,58 zł;
  • dla nauczyciela dyplomowanego - 6 795,97 zł.

Więcej na temat wynagrodzeń przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli? Mało ambitny projekt rządu

Subwencja oświatowa ma zostać zwiększona o 1,67 mld zł

Proponowane przepisy przewidują również zwiększenie subwencji oświatowej o ok. 1,67 mld zł. Środki na ten cel mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym finansowania zadań oświatowych. Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli nie zmieniła się od 2020 r. W ustawach budżetowych na ubiegły i obecny rok nie zwiększano również kwoty bazowej dla nauczycieli.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Tadeusz Kościński.Polski Ład i kolejne "paski grozy". Zamiast 750 zł jest raptem 16 zł

Jakie dodatki mogą otrzymać nauczyciele? Od czego jest uzależniona ich wysokość?

Zgodnie z Kartą Nauczyciela wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala minister edukacji. Na wysokość pensji wpływają takie czynniki, jak kwalifikacje zawodowe, wymiar zajęć obowiązkowych czy stopień awansu. Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki.

W skład średniego wynagrodzenia wliczają się: dodatek za wysługę lat, za warunki pracy, dodatek funkcyjny oraz motywacyjny. Wysokość dodatków jest uzależniona przede wszystkim od jakości wykonywanej pracy, okresu zatrudnienia, zadań i zajęć dodatkowych, warunków pracy i sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska.

Nauczyciel może otrzymać również jednorazowy dodatek uzupełniający. Wypłacany jest on w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę (po przeprowadzonej analizie poniesionych wydatków z ubiegłego roku) uzna, że nauczycielowi nie wypłacono średniej pensji - w odniesieniu do średnich wynagrodzeń. Nauczyciel wówczas ma prawo otrzymać owe wyrównanie.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Zobacz wideo Kotecki z RPP: To jest bardzo zły moment na wprowadzenie Polskiego Ładu
Więcej o: