Wniosek o 400 plus - jak go złożyć? "Żłobkowe" już od 1 kwietnia. Komu przysługuje?

Wniosek na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku będzie można składać już od 1 kwietnia. Dopłata, potocznie nazwana "żłobkowym", wyniesie maksymalnie 400 złotych. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną.

"Żłobkowe" to państwowa dopłata dla rodziców mająca pokrywać całość lub część opłat za pobyt dziecka w żłobku. Świadczenie to jest jednym z "prorodzinnych" dofinansowań, jakie przewiduje rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), będący częścią Polskiego Ładu.  

Zobacz wideo Czy rząd żałuje wprowadzenia polskiego ładu?

Żłobkowe. 400+ na żłobek. Komu przysługuje? 

Dofinansowanie można składać na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub zapewnienie mu dziennego opiekuna. Wnioski o zapomogę mogą składać rodzice i prawni opiekunowie, którzy nie otrzymują na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego. Skorzystać mogą z niego rodzice jedynaka. Świadczenie można też pobierać na dziecko pierwsze, jeśli na kolejne dziecko pobierany jest RKO.  

Należy więc zdecydować się, które świadczenie będzie pobierane. Na dane dziecko można bowiem pobierać albo RKO, albo "żłobkowe". 

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do odpowiedniego rejestru. 

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Dofinansowanie na żłobek. Ile wynosi? 

"Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekażemy bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem" - poinformowała Gertruda Uścińska, prezeska ZUS. 

Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Dofinansowanie nie uwzględnia kosztów wyżywienia dzieci w tych placówkach.  

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Żłobkowe. Kiedy złożyć wniosek? 

Wniosek na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku można składać od 1 kwietnia 2022 roku. Wnioskom złożonym do końca maja ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Pod uwagą brany będzie jedynie okres od 1 stycznia 2022 r. 

Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło opiekę w żłobku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym został on złożony. 

Dofinansowanie na żłobek. Jak złożyć wniosek? 

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub za pośrednictwem niektórych banków. Rodzice muszą złożyć wniosek DZ-R, opiekunowie prawni DZ-O, a dyrektorzy placówek DZ-D. Jeżeli dziecko zmieni placówkę, do której uczęszcza, wniosek będzie należało złożyć ponownie.  

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Więcej o: