13. emerytura - ZUS podał datę i wysokość świadczenia. Kiedy zaczną się wypłaty?

Znamy już wysokość oraz termin wypłaty 13. emerytury. Dodatkowe świadczenie może pojawić się na koncie już w kwietniu. Jakiej kwoty można się spodziewać?

Świadczeniobiorcy otrzymają 13. emeryturę już w zwaloryzowanej kwocie. Nie muszą też składać żadnych dodatkowych wniosków, ponieważ trzynastka zostanie wypłacona każdemu automatycznie.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

13. emerytura w 2022 roku - kiedy zostanie wypłacona?

Na wypłatę świadczenia możemy liczyć nie wcześniej, niż w kwietniu. Wtedy też emeryci i renciści otrzymają decyzję dotyczącą nowej wysokości swojego świadczenia, które uległo zmianie po marcowej waloryzacji. Te informacje będzie można sprawdzić wcześniej na koncie PUE ZUS.

Pamiętajmy, że 13. emerytura będzie wypłacana jedynie osobom, które do 31 marca będą miały przyznane prawo do wypłaty świadczenia. Zostaną one wypłacone razem z emeryturami i rentami, które przysługują w kwietniu. Jak pisaliśmy w poprzednich artykułach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca te świadczenia w sześciu terminach: 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Jeśli natomiast termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, to wysyłka świadczenia przypada do dwóch dni przed obowiązującą datą.

Ile w tym roku wyniesie dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów?

W 2022 roku wszystkie trzynastki wyniosą dokładnie 1 338,44 zł brutto, czyli 1 217,98 zł na rękę. Jest to najniższa emerytura, która obowiązuje teraz w Polsce. Kwota ta jest już poddana 7-proc. waloryzacji, która nastąpiła w marcu.

Dodatkowe trzynaste świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Jesienią emeryci i renciści otrzymają również 14. emeryturę.

Więcej o: