Emerytura pomostowa. Prezydent podpisał nowelizację. Wniosek będzie można złożyć przed zakończeniem pracy

Prezydent Andrzej Duda we wtorek 5 kwietnia podpisał nowelizację ustawę o emeryturach pomostowych. Zmiany dotyczą momentu złożenia wniosku oraz wzmocnienia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, przysługującym do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Mogą się o nią ubiegać pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura pomostowa znowelizowana

Nowelizacja pozwoli przede wszystkim wystąpić o emeryturę pomostową, jeszcze przed zakończeniem pracy. 

Nowelizacja ustawy zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu

- powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ponadto nowe przepisy rozszerzają kompetencje PiP. Inspekcja będzie miała wyraźne podstawy prawne do kontroli prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - poinformował rząd w komunikacie. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Również pracownicy otrzymają większe prawa. Skargę będą mogli złożyć nie tylko w sytuacji, gdy sami nie zostaną umieszczeni w ewidencji, ale również gdy stanowisko pracy, na którym wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znajdzie się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Trzecia zmiana wprowadzona w nowelizacja to ujednolicenie wysokości dofinansowania. Większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Rząd che w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić warunki pracy u wszystkich płatników składek.

Emerytura pomostowa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Ile wynosi?

Na emeryturę pomostową może liczyć osoba urodzona po 31 grudnia 1948 roku. Do tego należy spełnić pewne warunki:

  • wiek: 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn;
  • okres składkowy i nieskładkowy: co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • szczególny charakter lub warunki pracy (wykonywanej przez co najmniej 15 lat): dotyczy to pracy wykonywanej przed 1 stycznia 1999 r. wykonywanej w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS lub pracy wykonywanej po 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych;

Przez "pracę o szczególnym charakterze" lub wykonywaną "w szczególnych warunkach" rozumie się takie zawody, których wykonywanie z wiekiem staje się coraz bardziej trudne i może prowadzić do niebezpieczeństwa. Należy do niej praca:

  • na wodzie,
  • pod ziemią,
  • w powietrzu,
  • w warunkach zmiennego mikroklimatu,
  • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Wysokość emerytury pomostowej zależy od środków zgromadzonych w wyniku składek oraz początkowego kapitału. Jej wysokość nie może być niższa niż najniższa emerytura wypłacana w Polsce. W 2022 roku jest to 1338,44 zł brutto, co daje na rękę 1217,98 zł.

Emerytura pomostowa obliczana jest poprzez podzielenie podstawy przed średnią długość życia dla osób w wieku 60 lat. Świadczenie tego typu obowiązuje do momentu spełnienia warunków przejścia na standardową emeryturę. Warto pamiętać, że będąc na emeryturze pomostowej, można dorabiać.

Więcej o: