Emerytura po mężu. Kto może liczyć na otrzymanie renty rodzinnej?

Tak zwana emerytura po mężu to świadczenie, o które może ubiegać się emeryt w przypadku śmierci drugiego z małżonków. By tak się jednak stało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Kto więc może otrzymać rentę rodzinną?

Renta rodzinna, często nazywana "emeryturą po mężu", to świadczenie, które przysługuje krewnym zmarłego emeryta. Kto może starać się o nie starać??

Telewizja (zdjęcie ilustracyjne) Wchodzi standard DVB-T2/HEVC. Rząd rozdaje bony na dekoder lub telewizor

Emerytura rodzinna - kto może ubiegać się o świadczenie? Ile wynosi?

By móc pobierać rentę rodzinną, zmarły w chwili śmierci musiał mieć ustalone prawo do emerytury lub renty, spełniać warunki wymagane do ich uzyskania albo pobierać zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

I tak o przejęcie świadczenia po zmarłym seniorze ubiegać może się jego małżonek, ale także dzieci (także dzieci drugiego małżonka czy dzieci przysposobione), wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletniości, a także rodzice - w tym macocha, ojczym i osoby przysposabiające. 

Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od liczby osób uprawnionych do jej pobierania, a także od wysokości świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Więcej podobnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Emerytura po mężu. Jakie warunki musi spełnić wdowa?

By otrzymać świadczenie po zmarłym mężu, wdowa musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim w chwili śmierci małżonka musi mieć ukończone co najmniej 50 lat albo być niezdolna do pracy lub też wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnucząt lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej (jeśli nie ukończyło 16 lat lub 18 w przypadku dalszej nauki w szkole). 

Prawo do renty rodzinnej zyska również wdowa, która osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, ale nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od momentu, kiedy przestała wychowywać dzieci.

W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków wdowa może się ubiegać o okresową rentę rodzinną - pobierać może ją przez rok. Tutaj jednak także jest pewien warunek - osoba taka nie może mieć żadnych źródeł utrzymania. 

Minister rodziny Marlena Maląg Marlena Maląg: 14. emerytura zamiast dodatkowej waloryzacji emerytur i rent

Więcej o: