Zwolnienie lekarskie. Czy widać, jaki lekarz wystawił L4? Jakie są kody choroby?

Niektórzy pracownicy nadal zastanawiają się, czy pracodawca może zobaczyć powód wystawienia przez lekarza zwolnienia lekarskiego. Czy na L4 pojawia się specjalizacja lekarska? Jakie informacje są dostępne dla pracodawcy po wystawieniu zwolnienia lekarskiego?

Zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 roku jest wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że pracownik nie musi już zanosić papierowego zwolnienia do działu kadr lub bezpośrednio do pracodawcy. Informacja o czasie trwania L4 przesyłana jest od razu po wystawieniu zaświadczenia w profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz systemów ZUS.

Zobacz wideo Jak zmieni się nasza pensja po 1 lipca 2022 roku? Pytamy wiceministra Sobonia

Zwolnienie lekarskie - jakie informacje są widoczne dla pracodawcy?

Zwolnienie lekarskie może być wstawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę, lekarza w szpitalu oraz lekarza stomatologa. Jakie informacje będą widoczne dla pracodawcy po tym, jak lekarz wypisze L4?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Na elektronicznym zwolnieniu lekarskim (e-ZLA) znajduje się:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • numer PESEL lub numer dowodu osobistego/paszportu;
 • adres, pod którym pacjent będzie przebywać w czasie zwolnienia;
 • daty obejmujące zwolnienie;
 • kluczowe zalecenia lekarskie;
 • miejsce, w którym udzielono świadczenia oraz dane lekarza wystawiającego zwolnienie;
 • dane pracodawcy.

Na zwolnieniu widać więc, dane lekarz oraz jego specjalizację, a także to, w jakiej placówce pacjent został przyjęty. Na L4 nie pojawia się jednak kod choroby, czyli przyczyna, z powodu której dana osoba dostała zwolnienie od wykonywania pracy.

Zwolnienie lekarskie i kody chorób na L4

Kody chorób w zwolnieniu lekarskim prezentują się następująco:

 • A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
 • B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
 • D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • E - niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz nie umieszcza kodu "B" oraz "D".

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., pracodawca nie może wymagać od pracownika podania informacji na temat swojego stanu zdrowia. Wyjątkiem jest tylko ta sytuacja, gdy wiedza o stanie zdrowa jest istotna do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy.

Więcej o: