Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są formą zasiłku przedemerytalnego, który przysługuje pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych. Muszą oni jednak spełnić określone warunki. Jakie? Odpowiadamy.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne mogą otrzymać osoby, które po rozwiązaniu umowy nie podjęły żadnej pracy zawodowej. Przysługuje tylko do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury. Warunki zostały określone w ustawie z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy nasze emerytury będą głodowe?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Komu przysługuje?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne może ubiegać się pedagog, który pracował w określonych placówkach oświatowych. Będą to m.in.:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola,
 • szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Wnioskujący musi ukończyć przede wszystkim wiek uprawniający ją do uzyskania świadczenia. Przysługują one osobom, które w danych latach ukończyły:

 • 2021-2022 - 55 lat dla kobiet i 59 lat dla mężczyzn,
 • 2023-2024 - 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
 • 2025-2026 - 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn,
 • 2027-2028 - 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn,
 • 2029-2030 - 58 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn,
 • 2031-2032 - 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn.

Osoby ubiegające się o świadczenie muszą też:

 • mieć okres składkowy i nieskładkowy, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący 30 lat (w tym 20 lat wykonywania pracy w wyżej wspomnianych jednostkach) w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;
 • rozwiązać stosunek pracy (lub gdy stosunek pracy wygasł) w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły, w związku z czym nie ma dalszej możliwości zatrudnienia danego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. 

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Polski Ład. Kolejna reforma nie uderzy w emerytów. Część z nich nawet zyska

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek może zostać złożony zarówno w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i drogą elektroniczną przez platformę PUE, nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków lub nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem, w którym wnioskodawca chce przejść na świadczenia. W tym celu należy złożyć wniosek i dołączyć do niego dokumenty potwierdzające:

 • okresy składkowe i nieskładkowe ER-6,
 • osiągane wynagrodzenie,
 • staż pracy,
 • okres służby wojskowej, urlopu wychowawczego, działalności pozarolniczej, oraz oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Sklep spożywczy (zdjęcie ilustracyjne)Rabat na zakupy w popularnej sieci. Trzeba przyjść z własnym opakowaniem

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: