Ulga na internet. Nawet 1520 zł do odliczenia. Komu przysługuje?

Ulga na internet jest jedną z najpopularniejszych ulg, którą podatnicy mogą zawrzeć w swoim zeznaniu rocznym. Pozwala odliczyć poniesione wydatki za używanie sieci, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania. Komu przysługuje? Jak odliczyć? Odpowiadamy.

Ulga na internet przysługuje osobie, która formalnie ponosi związane z nim wydatki. Można z niej skorzystać również wtedy, kiedy korzystamy z sieci w telefonie komórkowym lub gdy internet jest częścią pakietu, np. telewizja i internet. Ważne, aby w rachunku była przedstawiona dokładna kwota, jaką opłacono wyłącznie za dostęp do internetu.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kogo dotknie ograniczenie ulgi abolicyjnej?

Ulga na internet. Dla kogo?

Ulga na internet przysługuje każdemu, kto rozlicza się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Aby móc skorzystać z tej ulgi podatkowej w 2022 roku, wystarczy udokumentować wydatki poniesione na internet w 2021 roku. Rachunki koniecznie muszą zawierać następujące dane:

  • odbiorcy usługi (kupującego),
  • sprzedawcy usługi (dane identyfikujące),
  • rodzaju usługi,
  • kwoty do zapłaty.

Należy wypełnić formularz PIT/0. Kwotę odliczenia od dochodu należy wpisać w części B. w pozycji 31 (w przypadku rozliczenia jako podatnik) lub pozycji 32 (w przypadku rozliczenia jako małżonek).

Ulga na internet. Jak ją odliczyć?

Jak czytamy na stronie rządowej, osoba zainteresowana ulgą odlicza wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania internetu, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł. Jednak w przypadku małżeństw kwota jest dwukrotnie wyższa i wynosi do 1520 zł. "Kwota przysługującego odliczenia w części, w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego, nie podlega odliczeniu w kolejnych latach" - podają. Z ulgi na internet można skorzystać maksymalnie dwa razy - w dwóch następujących po sobie latach. Jeśli więc korzystaliśmy z ulgi w przeszłości, nie możemy zrobić tego ponownie. 

Przypominamy, że ulga na internet przysługuje, jeśli dokonujemy rozliczenia samodzielnie. Jeśli nie spełnimy swojego obowiązku w terminie, po 2 maja Urząd Skarbowy rozliczy nas automatycznie bez uwzględnienia należności.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

W sytuacji działalności gospodarczej występują dwie możliwości:

  1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
  2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz internetu nie rozlicza w kosztach.

Jedynie w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Ponadto, jak czytamy na stronie rządowej: "tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie". Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: