Rozliczenie PIT 2022. Został ostatni tydzień. Jak obniżyć podatki i skorzystać z ulg podatkowych?

Został ostatni tydzień na rozliczenie podatkowe. Warto zrobić to osobiście, nie czekać na urząd skarbowy. Dzięki temu można skorzystać z ulg i obniżyć podatek do zapłacenia.

Od wtorku 15 lutego można się już rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Od 2019 roku działa usługa Twój e-PIT, która rozlicza automatycznie podatek. Podatnik musi jedynie zatwierdzić deklarację - jeśli tego nie zrobi, urząd zrobi to automatycznie. Dobrze jednak osobiście rozliczyć podatki

Zobacz wideo Co zostało z Polskiego Ładu? Wiceminister Soboń: Prawie wszystko zostało

PIT 2022. Do kiedy trzeba się rozliczyć? 

PIT-28 składać należy do 28 lutego, natomiast PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 do 2 maja 2022 roku. Po tym terminie urząd rozliczy nas automatycznie. Skarbówka nie uwzględnia jednak ulg podatkowych. Te należy rozliczyć samodzielnie w formularzu PIT/0.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku? Jakie ulgi podatkowe przysługują?

W rozliczeniu podatkowym za 2021 rok można skorzystać z następujących ulg:

 • ulga na internet - odliczać ją można tylko w dwóch następujących po sobie latach, maksymalne odliczenie nie może przekroczyć 760 zł w skali roku;
 • ulga prorodzinna - przyznawana na dziecko do 18. lub 26. roku życia (w przypadku, gdy nadal się uczy), a jej wysokość zależna jest od liczby posiadanych dzieci;
 • ulga na nowe technologie - z niej skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy;
 • ulga dla młodych - skierowana do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i otrzymują przychody z tytułu odbywania praktyki lub stażu studenckiego;
 • ulga abolicyjna - przeznaczona dla osób uzyskujących dochody za granicą i jest ograniczona do kwoty 1360 zł;
 • ulga termomodernizacyjna - dotyczy wybudowanych budynków i można ją rozliczyć do sześciu lat od roku poniesienia pierwszego wydatku; maksymalne odliczenie (dla każdego z małżonków) wynosi 53 tys. zł;
 • ulga rehabilitacyjna - dotyczy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika mającego na utrzymaniu takie osoby;
 • ulga na leki - przysługuje wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom mającym je na utrzymaniu; 
 • ulga dla krwiodawców - zakłada odliczenie ekwiwalentu za przekazanie określonej ilości krwi, kwota ulgi nie może przekroczyć sześciu proc. dochodu;
 • ulga na IKZE - odliczeniu podlega składka na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) opłacona w danym roku; ulga nie może przekroczyć 6 310,80 zł;
 • ulga za darowiznę;
 • ulga odsetkowa - przysługująca w ramach tzw. praw nabytych; przysługuje osobom spłacającym zaciągnięty kredyt mieszkaniowy; odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.
Więcej o: