Spis Powszechny: Polacy się starzeją, częściej rozwodzą i wyprowadzają z miast na wieś

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dane wykazują, że odnotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 227 tys. osób oraz przyrost ponad 2 milionów osób w grupie wiekowej 60-65. Maleje liczba mieszkańców miast, za to rośnie liczba rozwodników.

GUS ogłosił, że w Polsce mieszka 38 036 100 osób. Porównując te dane z rokiem 2011, obserwujemy spadek o 1,2 proc. czyli jakieś 476 tys. osób. Wynika to m.in. z faktupolskie społeczeństwo się starzeje. Dane GUS udowadniają, że ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w grupie wieku 60-65 i więcej. Tym samym już przeszło co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. 

Zobacz wideo Alarmujące dane GUS pokazują jak szybko wymiera Polska. Czekają nas głodowe emerytury?

GUS: Polacy się starzeją i wyprowadzają na wieś

W okresie od 2011 do 2021 roku zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,4 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 r. do 59,3 proc. w 2021 r.  Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 22,3 proc. tj. o ponad 5 punktu proc.  

Oprócz starzenia się społeczeństwa zaobserwowano również odpływ ludzi z miast na wieś. W okresie międzyspisowym tempo przyrostu ludności wiejskiej wyniosło 1,2 proc., w miastach stopa ubytku kształtowała się na poziomie minus 2,8 proc. Ludność miejska stanowiła 59,8 proc. ogółu ludności, na wsi mieszkało 40,2 proc. (w 2011 r. udziały wynosiły odpowiednio - 60,8 proc. i 39,2 proc.). 

Polska. Odpływ mieszkańców z miast do wsi 

- Liczba mieszkańców miast maleje od szeregu lat, mimo że co roku nadawane są prawa miejskie dotychczasowym miejscowościom wiejskim (w okresie międzyspisowym powstały 52 nowe miasta). Proces ten głównie spowodowany jest rozwojem ośrodków podmiejskich - tłumaczy GUS.  

Pozytywnie przedstawiają się za to dane dot. mieszkań. Tych bowiem przybyło w Polsce 15 340100 Więcej o 13,7 proc. niż dekadę temu.  

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Polska, Największe i najmniejsze województwo 

Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 roku było nadal województwo mazowieckie. Mieszkało w nim 5 514 700 osób, co stanowi 14,5 proc. ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby mieszkańców - o 246 tys. osób. Następne jest województwo śląskie -  4 403 tys. osób (11,6 proc. ogółu ludności kraju). W tym przypadku odnotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 227 tys. osób. Najmniejsze pozostaje województwo opolskie liczące 954 100 mieszkańców, co stanowi 2,5 proc. całej ludności kraju. 

Polska. Ile jest kobiet, a ile mężczyzn?

Podobnie jak podczas ostatniego spisu na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, mimo że liczba mężczyzn w Polsce zmniejszyła się bardziej niż kobiet. Mężczyzn było mniej o 255 tys. (1,4 proc.), a kobiet o 220,8 tys. (1,1 proc.). W Polsce w 2021 roku 48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety

Ciekawie przedstawia się również sytuacja stanu cywilnego osób po 15. roku życia. Najliczniejszą grupą są nadal osoby pozostające w związku małżeńskim. Stanowią nieco ponad połowę tej populacji, a dokładnie 54 proc. (17 339 000 osób). Kolejną grupą są kawalerowie i panny, stanowiący ponad 29 proc. badanej populacji. Pozostali to osoby owdowiałe (8,5 proc.) oraz osoby rozwiedzione, których odsetek znacznie wzrósł - z 5,0 proc. w 2011 r. do 7,6 proc. w 2021 r.  

Można też zauważyć zależność, że częściej rozwodzą się osoby mieszkające w miastach (9,3 proc.) niż na wsi (5 proc.). Z drugiej strony to na wsiach jest więcej kawalerów (34,5 proc.) niż w miastach (33,6 proc.).  

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ile w Polsce jest Ukraińców?

Ze wstępnych wyników spisu wynika, że 97,9 proc. stałych mieszkańców naszego kraju wskazało Polskę jako kraj swego urodzenia, natomiast 2,0 proc. (748 tys.) urodziło się poza granicami Polski. Kraju urodzenia nie podało 0,04 proc. (17 tys.) osób.

Wśród stałych mieszkańców Polski posiadających obywatelstwo innego kraju w 2021 r. blisko 14 proc. stanowili obywatele krajów Unii Europejskiej. Natomiast obywatele Ukrainy stanowili 47 proc. mieszkających w Polsce obcokrajowców. W porównaniu z 2011 r. ich liczba zwiększyła się prawie czterokrotnie – z 13,4 tys. do 53 tys.

Więcej o: