Getin Bank poinformował o "wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością". Kurs ostro w dół

Getin Noble Bank poinformował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Powód? Współczynniki kapitałowe banku spadły poniżej poziomów wymaganych przepisami.

Getin Noble Bank poinformował w piątek w raporcie bieżącym o naruszenia na dzień 1 stycznia 2022 r. poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier I (według szacunków banku wyniósł on 4,2 proc. wobec wymaganych prawem 4,5 proc.) oraz poziomu wskaźnika dźwigni (2,74 proc. wobec wymaganych 3 proc.). 

Wśród przyczyn bank wymienia dodatkowe obciążenia funduszy własnych wskutek m.in. kolejnej transzy amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF (standard rachunkowości), zmian stawek amortyzacji, dalszego pogoszenia wycen papierów wartościowych w portfelu banku (wskutek podwyżek stóp przez RPP) czy istotnego wzrostu kursu franka szwajcarskiego.

Jak doniósł bank, w związku ze spadkiem wspomnianych wskaźników poniżej wymaganego poziomu, bank - zgodnie z prawnym obowiązkiem - poinformował Komisję Nadzoru Finansowego o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

Bank poinformował też, że na koniec marca br. wskazane wskaźniki były na jeszcze zdecydowanie niższym poziomie.

Według danych posiadanych przez Bank na moment publikacji niniejszego raportu tj. według stanu na dzień 31 marca 2022 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 0,14 proc. (w ujęciu jednostkowym) i 0,51 proc. (w ujęciu skonsolidowanym), natomiast wskaźnik dźwigni wynosi 0,09 proc. (w ujęciu jednostkowym)  i 0,34 proc. (w ujęciu skonsolidowanym)

- czytamy w raporcie banku.

Przedstawiciele banku poinformowali także, że luka kapitałowa - zależnie od tego, czy dotyczy to wskaźnika podstawowego, czy całkowitego wymogu - to 1,4-2,2 mld zł. Jednak całkowita luka kapitałowa - taka, której uzupełnienie sprawiłoby, że współczynnik wypłacalności byłby zgodny z wszystkim wymogami - to aż 4,5 mld zł.

Getin Noble Bank doniósł także w piątek o zawiązaniu rezerwy na sprawy frankowe w wysokości ok. 882 mln zł (wobec 300 mln zł wcześniej).

Getin Bank złożył nowy plan naprawy

W kolejnych piątkowych raportach bieżących Getin Noble Bank poinformował także o złożeniu w kwietniu do KNF nowego planu naprawy, który zakłada odbudowę wskaźników kapitałowych banku do 2027 r.

W grudniu 2021 r. KNF odrzuciła wcześniejszy plan naprawczy Getin Noble Banku i wezwał do przygotowania nowego. Wprowadziła także do banku kuratora - został nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Getin Noble Bank poinformował w piątek także, że w 2021 r. jego strata netto wyniosła 1,07 mld zł (wobec ok. 560 mln zł rok wcześniej). W samym pierwszym kwartale 2022 roku zysk netto grupy wyniósł 18,6 mln zł.

Nadziei na istotny wzrost wyników odsetkowych bank upatruje m.in. w pozytywnym wpływie podwyżek stóp procentowych. W perspektywie 12 miesięcy mogą one sięgnąć 620-740 mln zł. - Wzrost stóp procentowych otwiera nam przestrzeń do tego, by zyski banku były znaczące - mówił prezes Artur Klimczak.

Getin Bank ostro w dół na GPW

W obliczu nowych informacji ze spółki raczej nie dziwi nerwowa reakcja inwestorów na warszawskiej giełdzie. W piątek akcje Getin Noble Banku traciły grubo ponad 30 proc. (stan na 16:45 to 39 proc. na minusie). 

embed

Bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne spółki) Getin Noble Bank jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego z ok. 62,7 proc. akcji.

Więcej o: