NBP: Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych [RAPORT]

Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w I kw 2022 r., uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem stóp procentowych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre warunki przyznania kredytu, m.in. zmniejszając marże kredytowe.

Narodowy Bank Polski opublikował 2 maja kwartalną informację pt.: "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2022 r., oraz przewidywania banków na II kwartał. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą wypełniły na początku kwietnia 2022 r. 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88 proc.

'Studio Biznes' o wsparciu dla kredytobiorców WIBOR musi odejść, rząd chce zmian. Borys: 10 tys. zł zostanie w kieszeni

Gorsze prognozy sytuacji gospodarczej i wyższe stopy procentowe. Banki tłumaczą zaostrzone kryteria

W I kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i wzrost ryzyka w niektórych branżach - informuje NBP. Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Niewielkie zmiany popytu, głównie ze strony dużych przedsiębiorstw, wynikały ze wzrostu zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego.

Jak czytamy w informacji banku centralnego, większość banków po raz kolejny zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem oficjalnych stóp procentowych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre z wymienionych w ankiecie warunków, a przede wszystkim zmniejszyły marżę kredytową. Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe wynikał, zdaniem banków, ze zmian w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Więcej o kredytach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Budowa mieszkań, zdjęcie ilustracyjne. 1,8 mln pustych mieszkań, a koszty najmu dalej rosną. Raport z rynku

Banki przewidują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów i spadek popytu w II kw. 2022 r.

Polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych była różnokierunkowa, zarówno pod względem kryteriów, jak i warunków udzielania kredytów, w tym ustalania marży kredytowej i kosztów pozaodsetkowych - podkreśla NBP. Liczba banków, które zaostrzyły politykę kredytową, nieznacznie przewyższyła liczbę banków, które ją złagodziły. Podobnie nieco więcej banków odczuło spadek popytu niż jego wzrost.

W II kwartale 2022 r. banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym. Przewidują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (najwięcej banków w przypadku kredytów mieszkaniowych) oraz oczekują dużego spadku popytu z wyjątkiem segmentu kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

Więcej przeczytasz w raporcie NBP: Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał 2022

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Druga kadencja dla prezesa Glapińskiego to bezpieczna opcja dla rynków?
Więcej o: