Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kiedy pracownik otrzyma pieniądze?

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, którego nie zrealizował z powodu wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy. Jakie są warunki wypłacania tego ekwiwalentu? Przedstawia je Państwowa Inspekcja Pracy.

Na temat wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego z racji niewykorzystanego urlopu, który już nie zostanie zrealizowany, informuje art. 171 § 1 Kodeksu pracy.  Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia jednak, że ustawodawca w Kodeksie Pracy oraz w innych regulacjach, nie informuje o terminie w którym należy byłemu pracownikowi wypłacić ekwiwalent.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Paweł Borys w Studiu Biznes Ostre podwyżki stóp przed nami. Borys: Przy 6 proc., można zacząć szukać równowagi

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Stanowisko PIP-u

Państwowa Inspekcja Pracy powołuje się na informację przekazaną przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że wymagany ekwiwalent pieniężny pracodawca musi zapłacić z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Powyższy, ukształtowany w doktrynie prawa pracy, pogląd potwierdził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 1996 r. (sygnatura akt: I PKN 34/96) gdzie stwierdził, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy

- przekazuje PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, ponieważ z tym właśnie dniem pracownik nabywa do niego prawo.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia?

Zgodnie z art. 171 § 3 Kodeksu pracy, są sytuacje w których pracodawca może zrezygnować z wypłaty pieniędzy.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Oznacza to, że za obopólną zgodą, ekwiwalent nie zostanie wypłacony, jeśli pracownik zaraz po wygaśnięciu jednej umowy, rozpocznie kolejną z tym samym pracodawcą.

Forum Ruchu Polska 2050 'Nie stać już nas na rozpasanie. Tto przychodzi w najgorszym momencie'

Więcej o: