Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Jak je otrzymać? Ile wynosi?

Osoby, które wyczerpały zasiłek chorobowy, mogą liczyć na otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono przyznawane na maksymalnie rok, a by je otrzymać, trzeba spełnić pewne warunki. Jakie?

Świadczenie rehabilitacyjne to finansowe wsparcie dla osób niezdolnych do pracy, które wykorzystały już zasiłek chorobowy, ale ich dalsze leczenie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy w ciągu najbliższego roku.

Zobacz wideo Jak mogą wyglądać kontrole PiP po nowelizacji ustawy? Ekspert tłumaczy

Świadczenie rehabilitacyjne - jak je otrzymać? 

Pracownik, który zachoruje, przechodzi kilka etapów. Najpierw pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe - w zależności od wieku chorego trwa to przez 14 lub 33 dni w wymiarze rocznym.

Od 34. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacany jest już zasiłek chorobowy. By go otrzymać, pracodawca musi złożyć do ZUS dokument Z-3. Zasiłek można pobierać nie dłużej niż przez 182 dni. W przypadku gruźlicy lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży, okres ten jest dłuższy i wynosi 270 dni.

Jeżeli chory nadal wymaga leczenia lub rehabilitacji, które rokują poprawą zdrowia, po okresie zasiłku, może zawnioskować o świadczenie rehabilitacyjne. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS na podstawie złożonego wniosku ZUS ZNp-7. 

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Premier Mateusz Morawiecki14. emerytura niższa niż 50 zł nie będzie wypłacona. "Spełniamy obietnice"

Kto nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenia rehabilitacyjnego nie uzyskają jednak osoby, które mają prawo do:

  • emerytury lub renty z tytułu do niezdolności do pracy,
  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłku przedemerytalnego,
  • urlopu dla poratowania zdrowia,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

A także gdy:

  • przebywają na bezpłatnym lub wychowawczym urlopie,
  • podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • powróciły do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego,
  • niesłusznie otrzymały świadczenie za miesiąc, w którym wykonywały pracę lub gdy okres pobierania świadczenia był wykorzystywany niezgodnie z celem,
  • gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, w okresie tymczasowego aresztowania czy kary pozbawienia wolności. 

Dzieci na wakacjach (zdjęcie ilustracyjne)Bon turystyczny 2022. Do kiedy jest ważny? Jak aktywować przez PUE ZUS?

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na maksymalnie 12 miesięcy i może wynosić od 75 proc. do 100 proc. średniego wynagrodzenia pracownika z ostatniego roku. Na 100 proc. mogą liczyć kobiety w ciąży oraz osoby, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, stały się niezdolne do jej wykonywania, 90 proc. średniego wynagrodzenia wypłacane jest chorym przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia. Od czwartego miesiąca przysługuje ono jednak już tylko w 75 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

Więcej o: