Kody zawodów ZUS. Jak i gdzie wyszukać swój kod zawodu?

Od 16 maja 2021 roku osoby, które zgłaszają zatrudnionych u siebie pracowników, mają obowiązek podania kodu zawodu, który wykonuje ubezpieczony. Informacje te należy przekazać do ZUS-u. W jaki sposób można wyszukać kod zawodu i jak możemy go zmienić?

Wyszukiwarka kodów zawodu ZUS pomoże ustalić kody wykonywanych zawodów. Obowiązek zgłaszania kodu zawodu dotyczy zatrudnionych po 16 maja 2021 roku. Osoby zatrudnione wcześniej nie muszą mieć wskazanego kodu zawodu - można go natomiast uwzględnić podczas dokonywania zmian w informacjach ubezpieczonego.

Kody dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę ale też osoby, które zgłaszają do ZUS-u zleceniobiorców. Kod zawodu jest uwzględniany na formularzach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

Kody zawodów ZUS. Skąd można go pobrać?

Wybrany kod zawodu musi się pokrywać z klasyfikacją zawodów podanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Kod zawodu można łatwo uzyskać na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Kod zawodu. Jaki jest cel klasyfikacji?

Pierwsze próby klasyfikacji zawodów pojawiły się w Polsce już w 1965 roku. Kody zawodów obowiązywały do końca 2008 roku. Od 1 stycznia 2009 roku do 15 maja 2021 roku nie były zamieszczane w deklaracjach ZUS. Ponownie zwyczaj ten wrócił 16 maja 2021 roku.

Celem klasyfikacji zawodów są przede wszystkim statystyki. Dane te są wykorzystane w analizach oraz badaniach, a na podstawie kodów są tworzone informacje dotyczące rynku pracy w Polsce.

Przykładowe kody zawodów wyglądają następująco:

  • 234101 Nauczyciel nauczania początkowego,
  • 235106 Nauczyciel instruktor,
  • 261101 Adwokat,
  • 522301 Sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej,
  • 221236 Lekarz rodzinny,
  • 264201 Dziennikarz prasowy,
  • 541101 Strażak.
Więcej o: