Zgłoszenie źródła ciepła - do kiedy trzeba to zrobić? Jak złożyć deklarację? Czasu jest coraz mniej

Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków, w który zainstalowane są źródła ciepła lub spalania paliw, muszą zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu. Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Od 1 lipca 2021 roku wprowadzono obowiązek zgłaszania źródeł ciepła w budynkach, nawet tych niezamieszkiwanych. Do kiedy złożyć deklaracje? Wszystko zależy od tego, od kiedy uruchomione zostało źródło ogrzewania. 

Zobacz wideo Ekspert: Pompy ciepła są najlepszą receptą z perspektywy gospodarstw domowych

Zgłoszenie źródła ciepła - do kiedy?

Do 9 marca deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw złożyło 2 399 994 właścicieli lub zarządów budynków - także tych niemieszkalnych, w których zlokalizowane są źródła ciepła lub spalania paliw (o mocy do 1 MK). Odpowiednie dokumenty należy złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W budynkach, w których źródła ciepła pracowały od 1 lipca 2021 roku, specjalne deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Jeśli źródło ciepła zastało zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 roku, wówczas czas na zgłoszenie wynosi zaledwie 13 dni. 

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie może skutkować karą grzywny. Za brak zgłoszenia źródła ciepła można nałożyć karę w wysokości do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, wówczas kara może wzrosnąć do nawet pięciu tysięcy złotych. 

Dym z komina, zdjęcie ilustracyjneMasz "kozę", panele, kominek? Musisz zgłosić do urzędu. Inaczej surowa kara

Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że wśród źródeł ciepła znajdują się: 

 • kotły na paliwa stałe (ponad 1,350 tys.);
 • kotły gazowe (ponad 705 tys.);
 • ogrzewanie elektryczne (311 tys.);
 • kominki/ogrzewacze powietrza/kozy (309 tys.);
 • kuchnie węglowe (208 tys.);
 • piece kaflowe na paliwo stałe (168 tys.);
 • kolektory słoneczne z funkcja wspomagania ogrzewania (135 tys.);
 • miejsca sieć ciepłownicza (85,5 tys.);
 • pompy ciepła (73 tys.);
 • kotły olejowe (28 tys.).

Zgłoszenie źródeł ciepła - jak złożyć deklarację do CEEB?

Deklarację można złożyć w formie papierowej (listownie lub w odpowiednim urzędzie - odpowiadającym lokalizacji budynku) lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem strony CEEB). Wzór deklaracji można znaleźć na stronie rządowej.

Pierwsza komunia - zdjęcie ilustracyjneKomunia 2022 - ile dać do koperty? Od czego zależy wysokość kwoty?

Deklaracja musi zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa właściciela czy zarządcy budynku oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach - może to być np. piec, kuchnia węglowa, kominek, fotowoltaika itp. Jeśli jest ich kilka, to trzeba wypisać je wszystkie.
Więcej o: