Komu i kiedy wypłacana jest dywidenda? Od czego zależy jej wysokość?

Dywidendy są kluczowe dla osób, które inwestują na giełdzie. To właśnie ona są zwieńczeniem dobrze ulokowanego kapitału. Komu przysługują? Kiedy są wypłacane? Odpowiadamy.

Dywidenda, z języka łacińskiego to pieniądze, które inwestorzy otrzymują jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału spółce. Co należy o niej wiedzieć?

Zobacz wideo Nas nie stać na mieszkanie, a Musk przejmuje Twittera. Zobacz jak [Next Station]

Komu jest wypłacana dywidenda?

Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom spółek kapitałowych w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Stanowi część zysku netto spółki. Każdy z udziałowców ma prawo partycypować w dywidendzie w równym stopniu.

Co to oznacza? Otóż jeżeli od jednej akcji należny jest 1 złoty dywidendy, wówczas posiadacz 100 akcji otrzymuje 100 złotych, a posiadacz 10 tys. akcji - 10 tys. złotych. Szczególne uprawnienia posiadają właściciele akcji uprzywilejowanych. Mogą oni liczyć na wypłatę wyższych środków (jednak nie mogą one być większe niż o połowę od dywidendy od zwykłych akcji).

Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub innych aktywów, które dany podmiot posiada. Może przyjąć także formę udziałów w spółce. 

Według polskiego prawa, wysokość dywidendy nie może przekroczyć kwoty zysku netto z ostatniego roku obrotowego oraz sumy niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Wszystko to ma na celu ochronę praw kredytodawców spółki. 

Zyski z dywidendy podlegają opodatkowaniu. W Polsce stawka podatku wynosi 19 proc. Płatnikiem jest podmiot, który wypłaca dywidendę, co sprawia, że osoba pobierająca dywidendę nie musi zgłaszać tego w swoim Urzędzie Skarbowym. W jej imieniu robi to spółka, która przygotowuje deklarację PIT 8-A.

Dywidenda 2022. Kiedy jest wypłacana?

Wypłata uzależniona jest od kilku czynników:

  • zakończenia roku obrotowego;
  • sporządzenia sprawozdania finansowego;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie;
  • decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy. 

Walne zgromadzenie po przeanalizowaniu rocznego bilansu finansowego decyduje, czy dywidenda trafi do akcjonariuszy, czy może zostanie przeznaczona na dalsze inwestycje związane z rozwojem spółki.

Jeśli firma nie osiągnęła zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy z zysków pochodzących z poprzednich lat. Muszą one jednak zostać pomniejszone o niepokryte straty, akcje i udziały własne, a także o sumy, które zasilają kapitał rezerwowy i zapasowy. 

Warto także wiedzieć, że dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy to dwa różne pojęcia, które początkujący inwestorzy muszą nauczyć się rozróżniać:

  • dzień dywidendy - jest to dzień, w którym ustalone zostaje prawo do uzyskania dywidendy;
  • dzień wypłaty dywidendy - to z kolei dzień, w którym zysk akcjonariuszy zostaje im wypłacony w postaci pieniężnej (lub w postaci innych wartościowych aktywów, lub przedmiotów).
Więcej o: