Emerytura za urodzenie dzieci. Ile wynosi świadczenie? Kto może je otrzymać?

Dodatek do emerytury Mama 4+ jest przeznaczony dla osób, które odłożyły karierę, by wychować wielodzietną rodzinę. Komu przysługuje? Jak uzyskać wniosek?

Czeka nas ponura zima z drogą energią. Paliwo na stacjach za ponad 8 zł za litr, węgiel drożeje i w dodatku go brakuje, a do tego ceny prądu od stycznia też zapewne wzrosną. Czy rząd może złagodzić wzrost cen? O co chodzi z marżami firm w energetyce? O drogiej energii i ogrzewaniu w najbliższy czwartek 9 czerwca o 14:00 będziemy rozmawiać na żywo z Joanną Maćkowiak-Panderą, prezeską Forum Energii. Czekamy na wasze pytania, przesyłajcie je na adres: next.redakcja@agora.pl.

***

PiS stara się promować politykę prorodzinną, wprowadzając różnego rodzaju ulgi i pomoc w tym zakresie. Od 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Wysokość dodatku po marcowej waloryzacji to 1338,44 brutto. Jeśli jednak inne świadczenie przysługuje takiej osobie i jest to np. emerytura mniejsza niż minimalna czy renta, to w tej sytuacji rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie jedynie dopełnieniem do kwoty najniższej emerytury.

Suma dodatku i emerytury albo renty, którą pobiera, nie może być bowiem wyższa niż kwota najniższej emerytury. Czyli osoby pobierające 900 zł emerytury, otrzymają 438,44 zł, tak by łączna suma była równa minimalnej emeryturze.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci. Dla kogo mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli mama 4+ przysługuje osobom, które nie mają dochodów, bo poświęciły się wychowywaniu dzieci. Potomków musi być co najmniej czterech. Ponadto świadczenie to przysługuje:

  • matkom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcom, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.
  • Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia), a także mieć:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest się cudzoziemcem).

Jak złożyć wniosek o matczyną emeryturę?

Odpowiedni wniosek o świadczenie mama 4+ należy złożyć w placówce ZUS. Potrzebny do tego druk znajduje się na www.zus.pl i w salach obsługi klientów. Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty, jak:

  • akty urodzenia dzieci,
  • informacje sytuacji osobistej lub materialnej,
  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje w sprawie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: