Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może skorzystać?

Po 65. roku życia można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na większą wartość świadczenia. Czy każdy może wnioskować o ponowne przeliczenie? Są pewne warunki.

Według informacji przekazanych w marcu przez Główny Urząd Statyczny, obniżył się średni wiek życia Polaków, co znacząco wpływa na wielkość otrzymywanych świadczeń. ZUS opierając się na tych danych, oblicza emeryturę dla osób, którym należy się to świadczenie. Okazuje się jednak, że nie każdy może złożyć stosowny wniosek o ponowne przeliczenie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Dlaczego?

Przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może skorzystać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe w następujących przypadkach:

  • jeśli przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia dana osoba nie dysponowała wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogłyby zostać uwzględnione przy obliczaniu świadczenia;
  • obecnie dana osoba może udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie zostały uzyskane po przyznaniu świadczenia;
  • gdy po przyznaniu świadczenia dana osoba pracowała lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne.

Senior (zdjęcie ilustracyjne)Emerytura dla urodzonych po 1948 na nowych zasadach. Kto może się ubiegać?

Komu przysługuje ponowne obliczenie emerytury?

Na ponowne przeliczenie swojej emerytury mogą liczyć seniorzy, którzy:

  • osiągnęli lub dopiero osiągną wiek emerytalny do dnia 31 marca 2022 roku;
  • osiągnęli wiek emerytalny wcześniej, jednak wciąż pracowali. W tym przypadku ich składki były regularnie ściągane oraz stale powiększały kwotę na koncie ubezpieczonego;
  • urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, co automatycznie skutkuje tym, że emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Długość życia Polaków we wszystkich przedziałach wiekowych zmalała. Oznacza to, że świadczenia dla emerytów będą wyższe. Jeśli chcemy ponownie przeliczyć swoją emeryturę, należy złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem Internetu.

Emerytury stażowe (zdjęcie ilustracyjne)Emerytury stażowe - najnowsze wiadomości. Kiedy wejdą w życie?

Więcej o: