Orlen przejmie Lotos - jest ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na fuzję

Daniel Obajtek na konferencji prasowej poświęconej strategicznemu rozwojowi w Europie Środkowo-Wschodniej poinformował, że Komisja Europejska udzieliła zgodę na fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos. Wcześniej KE wydała jedynie warunkowe pozwolenie. Teraz zgodę na fuzję muszą wyrazić akcjonariusze spółek.

Rozmowy o fuzji Orlenu i Lotosu toczyły się od kilku lat - proces przejęcia rozpoczął się w lutym 2018 r. roku, gdy podpisano list intencyjny w tej sprawie. Połączenie wymagało zgody Komisji Europejskiej - ta postawiła warunek sprzedaży 417 stacji Lotosu w Polsce w celu zwiększenie konkurencji po fuzji. Gdy uzgodniono warunki sprzedaży stacji węgierskiej spółce MOL, KE wydała zgodę na połączenie. Poinformował o tym w poniedziałek Daniel Obajtek.

Komisja Europejska zatwierdziła fuzję Orlenu i Lotosu

"To przełomowy moment dla skutecznego przeprowadzenia transformacji energetycznej, zwiększania niezależności surowcowej i bezpieczeństwa regionu. Teraz finalną zgodę na połączenie muszą wyrazić akcjonariusze obu spółek" - ogłosił prezes Orlenu.

Komisja Europejska zatwierdziła nabywców aktywów sprzedawanych w ramach realizacji środków zaradczych zaproponowanych przez PKN Orlen. Zatwierdzono również umowy z tymi nabywcami, co ostatecznie umożliwiło przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. 

Więcej informacji z gospodarki i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

PKN Orlen przejmie grupę Lotos

- Od 20 lat państwo polskie próbuje połączyć dwa koncerny, Orlen z Lotosem. Można to było zrobić zdecydowanie szybciej, przed wejście do UE, wtedy nie mielibyśmy narzuconych warunków zaradczych, bylibyśmy już po procesie i konkurowalibyśmy nie wewnątrz kraju, ale z koncernami zagranicznymi, które etapy fuzji mają już za sobą - powiedział szef Orlenu Daniel Obajtek, cytowany przez Business Insider.

"Zawarcie umów przyrzeczonych z wyżej wskazanymi nabywcami oraz w zależności od przypadku wejście w życie umów warunkowych winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję" - wynika z komunikatu Orlenu.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

PKN Orlen przejął Lotos. PGNiG będzie następne?

Fuzja nastąpi przez przeniesienie majątku Grupy LOTOS do PKN ORLEN. Akcjonariusze otrzymają za każdą akcję Lotosu 1,075 akcji powiększonego Orlenu. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Orlen planuje również przejąć PGNiG, jeśli do tego dojdzie, państwo będzie miało 50 proc. udziałów w połączonych spółkach. 

Więcej o: