EKUZ. Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ? Ile się czeka na wydanie karty?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który pozwala na bezpłatne leczenie w każdym państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Gdzie i jak złożyć wniosek o taką kartę? Ile należy czekać na jej odbiór? Wyjaśniamy.

EKUZ umożliwia nam leczenie "niezbędne i nieplanowane" na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, w którym przebywamy. Dokument ten nie obejmuje jednak kosztów akcji ratunkowych czy powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Karta EKUZ jest bezpłatna, wydaje ją NFZ.

Zobacz wideo Brejza: Obawiam się, że KE może uznać, że żaden z kamieni milowych nie został zrealizowany

EKUZ. Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Karta EKUZ przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony lub ma prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień. Ubezpieczenie obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej, terytoriach zamorskich Hiszpanii, Francji czy Portugalii oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Wniosek o kartę EKUZ można złożyć na pięć sposobów: 

  • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. W takim przypadku wniosek rozpatrywany jest w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. 
  • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Trzeba wejść na stronę pacjent.gov.pl, znaleźć zakładkę "Moje konto" i informację o ubezpieczeniu zdrowotnym i karcie EKUZ. Czas oczekiwania jest taki sam, jak w przypadku wnioskowania przez ePUAP.   
  • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ. Wzór wniosku znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. Czas oczekiwania jest taki sam, jak w przypadku ePUAP.   
  • Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ). Wzór wniosku znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. Wypełniony dokument należy wysłać na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl. Czas oczekiwania jest taki sam jak w przypadku ePUAP.   
  • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ. Wniosek dostępny jest na miejscu oraz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl. Zarówno EKUZ jak i naklejkę z tekstem w alfabecie Braille’a dostaje się od ręki. 

Więcej informacji z gospodarki i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

EKUZ. Ile trzeba czekać na kartę EKUZ? 

Aby otrzymać EKUZ, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (jeśli system tego nie wykazuje), a będąc uczniem - legitymację, potwierdzającą kontynuację nauki. A ponadto: dokument A1 – wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdża się w związku z wykonywaniem pracy; dokument U2 – wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdża się w celu poszukiwania pracy oraz upoważnienie, jeśli składa się wniosek w czyimś imieniu. 

Karta EKUZ jest ważna zasadniczo 3 lata dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą lub otrzymujących zasiłek czy świadczenie przedemerytalne. Emeryci dostają kartę ważną 20 lat, a niepełnoletni do 18. roku życia. Pełnoletni kontynuujący naukę otrzymują kartę ważną przez 18 miesięcy.  

Więcej o: