Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - kto może skorzystać? [NOWE ZASADY]

Rozporządzenie ws. świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy uległo zmianie, a okres wypłacania pieniędzy zostanie przedłużony. Dotyczy to jednak tylko wybranych osób. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dłużej otrzymywać dofinansowanie?

Świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie jest wypłacane osobom, które udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jest ono przyznawane na czas 120 dni od momentu przybycia Ukraińca do Polski po wybuchu wojny. Od soboty 25 czerwca wprowadzono zmiany w rozporządzeniu, które regulują, kiedy wypłata świadczenia może zostać wydłużona.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Po jak duże środki na pomoc uchodźcom zgłosi się Polska? Bielan: Nie mogę publicznie podawać kwoty

Świadczenie 40 zł zostało wydłużone. Kogo dotyczą zmiany?

Dzięki wprowadzonemu świadczeniu osoby, które zapewniły zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy mogły otrzymywać dofinansowanie. Do tej pory pomoc ta była przyznawana do 120 dni od przybycia uchodźcy do kraju. Pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker, zapowiedział w czwartek 23 czerwca, że wydłużenie wsparcia finansowego jest możliwe w przypadku, gdy pomoc jest udzielana osobom, które będą miały problemy z podjęciem pracy. Mowa o:

  • osobach z niepełnosprawnościami,
  • kobietach po 60. roku życia,
  • mężczyznach po 65. roku życia,
  • kobietach w ciąży,
  • osobach wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia,
  • osobach samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci,
  • osobach małoletnich, które do Polski przybyły bez opiekuna.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, świadczenie przysługuje zarówno tej osobie, jak i opiekunowi, który sprawuje nad nią opiekę, a także dzieciom tej osoby. Kobiety w ciąży oraz osoby zajmujące się niemowlętami otrzymają świadczenie dla siebie oraz dla dziecka. Jeśli dana osoba ma pod opieką troje lub więcej dzieci - świadczenie otrzymują wszyscy. Jeśli wsparcie jest przekazywane nieletniemu, otrzymuje je zarówno on, jak i opiekun tymczasowy oraz jego dzieci.

Oddział ZUS-u w GdańskuZUS: Ukraińcy mogą stracić 500 plus. Możliwe też kary. Na co uważać?

Świadczenie 40 zł - przyznawane po weryfikacji zapewnionych warunków

Świadczenie w wysokości 40 zł jest przyznawane za czas zapewniania na własny koszt wyżywienia i zakwaterowania uchodźcom i jest ono wypłacane z dołu. Wnioski o wypłatę należy złożyć w stosownej gminie, która rozpatrzy je w przeciągu miesiąca. Wypłata pieniędzy jest zależna od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Początkowo wsparcie było udzielane na czas 60 dni, następnie go wydłużono do 120 dni. W poprzednim rozporządzeniu przedłużenie tego okresu było możliwe jedynie w dobrze uzasadnionych przypadkach i po otrzymaniu zgody wojewody.

Pierwszy dzień składania wniosków o PESEL osób z Ukrainy.Wniosek o świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy

Więcej o: