TSUE przyznał rację Nord Stream 2. Skarga do Unii Europejskiej zostanie ponownie rozpatrzona

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu uznał za częściowo dopuszczalną skargę spółki Nord Stream 2 na znowelizowaną dyrektywę gazową. Przewiduje ona, że podmorskie części gazociągów na terytorium Unii Europejskiej podlegają przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego. Sędziowie TSUE uchylili decyzję Sąd Unii Europejskiej z maja 2020 roku i przekazali mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Zobacz wideo Jaka będzie przyszłość Nord Stream 2?

Nord Stream 2 domagał się stwierdzenia nieważności znowelizowanej dyrektywy gazowej i uchylenia jej w całości. Argumentował, że nowe wymogi powodują zmiany w spółce i mogą zakłócić podstawy jej finansowania. W maju 2020 roku Sąd Unii Europejskiej uznał skargę za niedopuszczalną, stwierdzając, że zmieniona dyrektywa nie dotyczy bezpośrednio Nord Stream 2 i że oddziaływać na gazociąg będą przyjęte przez państwa członkowskie przepisy.

TSUE przyznał rację Nord Stream 2

We wtorek to orzeczenie uchylił jednak Trybunał Sprawiedliwości, do którego odwołał się koncern. Sędziowie Trybunału napisali w orzeczeniu, że znowelizowana dyrektywa wywiera bezpośredni wpływ na sytuację prawną spółki Nord Stream 2, w związku z czym unijny sąd pierwszej instancji naruszył prawo, dochodząc do przeciwnego wniosku.

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl 

TSUE w kilku miejscach wytknął Sądowi Unii Europejskiej popełnione błędy. W uzasadnieniu napisano między innymi, że Nord Stream 2 jest jedynym gazociągiem, do którego nie stosuje się i do którego nie może znaleźć zastosowania żadne ze zwolnień lub odstępstw przewidzianych w znowelizowanej dyrektywie.

Warunki zwolnienia bądź odstępstwa zmienione lub dodane dotyczą indywidualnie spółki Nord Stream 2

- uznał Trybunał Sprawiedliwości, podkreślając, że skargę koncernu o stwierdzenie nieważności dyrektywy należy uznać za dopuszczalną. Do Sądu Unii Europejskiej, do którego wraca ta sprawa, należy jednak orzeczenie co do istoty tej skargi.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: