Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Ile wynosi? Jak uzyskać? [PORADNIK]

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres rehabilitacji po chorobie, gdy pracownik z przyczyn zdrowotnych nadal nie jest w stanie powrócić do pracy. Jest ono przyznawane maksymalnie na rok. Aby je otrzymać, należy spełnić pewne warunki. Jakie?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS. Wysokość tego świadczenia może wynosić od 75 proc. do nawet 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ostatniego roku. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które zakończyły już okres pobierania zasiłku chorobowego, ale ich stan zdrowia wciąż nie pozwala na powrót do pracy. Lekarz orzecznik musi jednak poświadczyć, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi?

Kwotę świadczenia rehabilitacyjnego oblicza się na podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, a więc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych.

Wysokość świadczenia przez pierwsze trzy miesiące (90 dni) wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Później zostaje obniżona do 75 proc. Z kolei kobietom w ciąży oraz osobom, które uległy wypadkom w miejscu pracy przysługuje 100 proc. wynagrodzenia.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenia rehabilitacyjnego nie uzyskają osoby, które są na urlopie lub mają prawo do:

  • emerytury albo świadczenia przedemerytalnego;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • zasiłku dla bezrobotnych;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

A także gdy:

  • przebywają na bezpłatnym lub wychowawczym urlopie;
  • podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
  • powróciły do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego;
  • niesłusznie otrzymały świadczenie za miesiąc, w którym wykonywały pracę lub gdy okres pobierania świadczenia był wykorzystywany niezgodnie z celem;
  • niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, w okresie tymczasowego aresztowania czy kary pozbawienia wolności.

Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjny można wysłać przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Na stronie należy wybrać usługę "Złożenie dokumentu ZNp-7" -> "Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)".

Po wypełnieniu pierwszej części formularza wybiera się sposób odbioru korespondencji w sprawie świadczenia. Domyślnie odpowiedź na wniosek zostanie skierowana na skrzynkę elektroniczną poprzez PUE ZUS. Można wybrać też odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji
Więcej o: