Rząd zgodził się na fuzję Grupy Lotos i PKN Orlen. Powstanie "największa spółka w Europie Środkowo-Wschodniej"

Rząd zgodził się na połączenie spółek Grupy Lotos oraz PKN Orlen. Decyzja ta jest elementem konsolidacji spółek sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos i PGNiG przy wiodącej roli w tym procesie PKN Orlen.
Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej

- podkreśliła Kancelaria Premiera.

W oświadczeniu po posiedzeniu rządu przekazano, że w związku z ogólnoświatową transformacją energetyczną, która polega na stopniowym odchodzeniu od węglowodorów i paliw konwencjonalnych na rzecz nowych i bardziej zrównoważonych źródeł energii spółki sektora zmuszone są szukania nowych, perspektywicznych obszarów biznesowych, które będą w stanie zagwarantować im możliwość długoterminowego rozwoju.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Połączenie Orlenu z Lotosem. Rząd: Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej

Jak podkreślono, połączenie Grupy Lotos z PKN ORLEN umożliwi osiągnięcie poprawy efektowności operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności, takich jak wydobycie i produkcja rafineryjna. Zaznaczono, że dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego powstanie silny polski koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą PKN ORLEN.

Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami. Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej

- tłumaczy rząd.

Zapowiedziano, że koncern postawi na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie. W komunikacie stwierdzono, że w perspektywie 2030 roku koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie.

"Dodatkowo, wychodząc naprzeciw wyzwaniom transformacji, polska firma chciałaby inwestować znaczne środki w rozwój technologii recyklingu tworzyw sztucznych" - wskazano.

Zobacz wideo Fuzja Orlenu z Lotosem to dobra decyzja?

Fuzja Orlenu i Lotosu. "Połączony koncern stanie się liderem w obszarze energetyki odnawialnej"

Kolejnym obszarem strategicznego rozwoju będzie energetyka.

Chodzi o realizację ambitnych inwestycji w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Połączony koncern stanie się liderem w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej

- wyjaśnia rząd.

- Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju. Realizacja dużych, strategicznych dla przyszłości koncernu inwestycji oznacza stabilność zatrudnienia oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra jest największą wartością firmy. Chcemy, by kompetencje pracowników Grupy Lotos były w pełni wykorzystywane w nowym koncernie multienergetycznym. Gwarantuje to podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi - powiedział z kolei prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Przyjęte rozwiązania zapewniają korzyści wszystkim stronom, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako stabilnego i wiarygodnego pracodawcy. Konsekwentnie prowadzimy dialog ze stroną społeczną dbając, by proces połączenia firm był transparentny i odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich pracowników 

- dodał prezes Orlenu.

Do 2030 roku koncern ma posiadać w sumie ponad 3,5 tysiąca stacji paliw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wraz z rozbudowaną siecią ładowarek do pojazdów elektrycznych. Połączony koncern będzie również posiadał skalę i środki umożliwiające rozwój najbardziej innowacyjnych obszarów, takich jak np. wykorzystanie wodoru. Wniosek o połączenie spółek przedłożył minister aktywów państwowych.

PKN Orlen, Grupa Lotos i Związki Zawodowe podpisały gwarancje zatrudnienia dla pracowników

We wtorek zostało również podpisane porozumienie pomiędzy PKN Orlen, Grupą Lotos i Związkami Zawodowymi obu firm. Zakłada ono 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników Grupy Lotos oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. PKN Orlen zobowiązał się również do zapewnienia finansowania pracownikom Grupy Lotos pakietu medycznego i stomatologicznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach.

Ponadto PKN Orlen w zawartym porozumieniu zobowiązał się do prowadzenia, według najnowszych standardów, programów szkoleniowych dla pracowników Grupy Lotos.

Orlen i Lotos muszą uzyskać jeszcze zgodę akcjonariuszy

Obie spółki poinformowały o głosowaniu akcjonariuszy nad fuzją. Odbędzie się ono w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 21 lipca. Parytet wymiany akcji ma wynosić 1,075 akcji Orlenu za jedną akcję Lotosu.  Akcjonariusze Orlenu będą również głosować nad zgodą na zbycie baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, które stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Orlenu. Bazy zostaną wniesione jako wkład niepieniężny do fuzji. To pozwoli na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Więcej o: