Najniższa krajowa 2022. Ile wynosi? Za rok będzie podniesiona dwa razy

Ile wynosi najniższa krajowa w 2022 roku? Jej wysokość ustala Rada Dialogu Społecznego lub rząd. W przyszłym roku pensja minimalna wzrośnie dwukrotnie, ze względu na inflację.

Rada Dialogu Społecznego, która składa się z przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców rokrocznie próbuje ustalić wspólne stanowisko ws. wysokości pensji minimalnej. Jeśli im się to nie uda, najniższą krajową wyznacza rząd. Nie może robić tego jednak dowolnie, wzrost wynagrodzeń musi być co najmniej równy zakładanej inflacji na kolejny rok. 

Zobacz wideo Co to znaczy dobrze zarabiać? Pytamy Polaków [5 GAZETA.PL]

Najniższa krajowa 2022

W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto. Stawka godzinowa to 19,70 zł. Względem 2021 roku to wzrost o 210 zł brutto i o 1,40 zł za godzinę. Miesięcznie to 2363,56 zł na rękę. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Pensja minimalna w 2023 roku

Płaca minimalna w przyszłym roku zostanie podniesiona dwukrotnie. Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego nie przyniosło rozstrzygnięcia w sprawie założeń do budżetu na rok 2023. Tym samym nie wiadomo jeszcze, jaka będzie stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Według propozycji rządu od stycznia najniższa krajowa miałaby wynieść 3383 zł. Od lipca natomiast ponownie wzrosłaby, tym razem do poziomu 3450 zł brutto. Minimalna wysokość stawki godzinowej, która jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia, wyniosłaby więc 22,10 zł od stycznia i 22,50 zł od lipca.

Związkowcy, którzy zasiadają w Radzie, postulowali, by minimalne wynagrodzenie wzrosło w większym stopniu. Ich zdaniem od 1 stycznia powinno wynosić 3450 zł, a od 1 lipca aż 3600 zł. I w tym wypadku głównym argumentem była wysoka inflacja oraz konieczność zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami gospodarczymi osób najbiedniejszych.

Pracodawcy, czego można było się spodziewać, poparli propozycję rządu. Stwierdzili, że to właśnie niższe podwyżki pensji minimalnej są lepszym sposobem na walkę z inflacją. Przedstawiciele przedsiębiorców postulowali też, by zmienić mechanizm podnoszenia płacy minimalnej. 

O wysokości wynagrodzenia minimalnego rząd każdego roku decyduje najpóźniej we wrześniu. Koszt waloryzacji ma wynieść 16,3 miliarda złotych, a wyższą pensję w wyniku decyzji rządu otrzyma 2,7 miliona osób.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: