Wakacje kredytowe - masz pytania lub problemy ze złożeniem wniosku? Jest specjalna infolinia

Wokół wakacji kredytowych narosło sporo nieścisłości - m.in. na temat dnia, od którego można składać wnioski. Rzecznik finansowy uruchomił więc specjalną infolinię. Przeznaczona jest specjalnie dla osób, które mają pytania ws. wakacji kredytowych.

Masz problemy ze złożeniem wniosku o wakacje kredytowe? Napisz do nas na news@agora.pl.

Od piątku osoby posiadające kredyty hipoteczne w polskiej walucie mogą skorzystać z wakacji kredytowych. W życie weszły przepisy ustawy przygotowanej przez rząd, która ma wesprzeć kredytobiorców poprzez zawieszenie spłaty maksymalnie osiem rat kredytu.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski wyjaśnił, że aby skorzystać z wakacji kredytowych wystarczy złożyć wniosek do swojego banku przed dniem płatności raty. "Samo złożenie wniosku, jeszcze bez potwierdzenia jego przyjęcia przez bank, już uprawnia do skorzystania z wakacji kredytowych" - mówił Piotr Patkowski.

Wakacje kredytowe ze specjalną infolinią od Rzecznika Finansowego

W przypadku utrudniania bądź opóźniania zawieszenia rat kredytu przez bank o pomoc najlepiej skierować się do Rzecznika Finansowego. Wiceminister Piotr Patkowski powiedział, że resort widzi wolę współpracy ze strony banków i otwartość, ale proces będzie monitorował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Rzecznik Finansowy uruchomił specjalną infolinię oraz skrzynkę mailową, poprzez które będzie udzielał porad lub przyjmował zgłoszenia problemów dotyczących wakacji kredytowych. Infolinia działa od godziny 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 22 333 73 35 (także w najbliższy weekend). Po 4 sierpnia będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 12.00. Adres mailowy to: wakacjekredytowe@rf.gov.pl.

Wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek?

Zdzisław Osada, zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, wytłumaczył, że kredytobiorca może złożyć wniosek w tradycyjnej formie w oddziale swojego banku, drogą elektroniczną, w tym poprzez bankowość elektroniczną, wysłać pocztą listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru lub mailem. Bank ma obowiązek w ciągu 21 dni potwierdzić jego otrzymanie na trwałym nośniku. - Brak potwierdzenie nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty - powiedział Zdzisław Osada. - Chodzi tutaj też o jasność dla samego konsumenta, że to zawieszenie jest stosowane. To również kwestia informacji o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń jeśli są one w umowie kredytowej - dodał Zdzisław Osada z Biura Rzecznika Finansowego.

Zgodnie z przepisami jedynym kosztem, jaki kredytobiorca będzie ponosił w trakcie wakacji, są ubezpieczenia powiązane z umową kredytową, na przykład ubezpieczenie pomostowe, na życie lub od utraty pracy. - Co do zasady wakacje kredytowe mają na celu zawiesić w tych określonych terminach zarówno spłatę kapitału, jak i odsetek, ale ponieważ cały czas umowa kredytu trwa, dlatego akurat umowy ubezpieczenia zostają w mocy - wskazał wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wicedyrektor w Biurze Rzecznika Finansowego Zdzisław Osada zwrócił uwagę, że kredytobiorca może w jednym wniosku od razu wskazać wszystkie osiem miesięcy lub kilka, w których chce skorzystać z maksymalnego okresu wakacji kredytowych. Może, ale nie musi składać osobnych wniosków w każdym miesiącu (wbrew informacjom, które przekazywały wcześniej niektóre banki).

W bieżącym roku można zawiesić spłatę czterech rat - po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale. Natomiast w 2023 roku po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów. Terminy na spłatę zostaną przedłużone w umowie kredytowej bez dodatkowych odsetek. Niewykorzystane miesiące we wskazanych okresach przepadają i nie można ich wykorzystać później, na przykład, aby w przyszłym roku mieć nieprzerwane 8 miesięcy wakacji kredytowych.

Według danych Biura Informacji Kredytowej liczba kredytobiorców uprawnionych do skorzystania z wakacji kredytowych wynosi 3,41 miliona osób, a liczba umów kredytów hipotecznych objętych tym wsparciem - 1,97 miliona. Fakt skorzystania z wakacji będzie odnotowany w BIK-u, ale zdaniem prezesa tej instytucji nie powinien mieć negatywnego wpływu na scoring kredytowy.

Narodowy Bank Polski oszacował koszt wakacji kredytowych dla banków na 20 miliardów złotych, przy założeniu, że ze wsparcia skorzystają wszyscy uprawnieni.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: