Będzie podwyżka opłat i podatków lokalnych w 2023 roku. Wzrost najmocniejszy od 25 lat [ZESTAWIENIE]

Od przyszłego roku czeka nas podwyżka opłat i podatków lokalnych. Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie dotyczące górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych, które mają wzrosnąć najbardziej od 25 lat.

Maksymalne stawki zostały przedstawione w obwieszczeniu ministra finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 [LINK]. Wzrosną one o wskaźnik inflacji za I półrocze 2022 r., czyli o 11,8 proc. Jak pisaliśmy wcześniej, będzie to najwyższy skok cenowy od 25 lat.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Tak wzrosną podatki i opłaty w 2023 roku

Jak czytamy, górne granice stawek kwotowych na rok 2023 będą następujące:

- od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m kw. powierzchni;
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach - 3,81 zł od 1 m kw. powierzchni.

- od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych - 1 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

- od środków transportu:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1020,16 zł;
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1701,84 zł;
 • powyżej 9 ton - 2042,19 zł.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3897,01 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2382,52 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej, lub wyższej niż 12 ton - do 36 ton włącznie - 3012,13 zł, a powyżej 36 ton - 3897,01 zł;

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 2042,19 zł;

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - do 36 ton włącznie 2382,52 zł, a powyżej 36 ton - 3012,13 zł;

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy - mniejszej niż 22 miejsca - 2411,44 zł, a równej lub większej niż 22 miejsca - 3048,71 zł;

- opłaty:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,80 zł dziennie;
 • stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,94 zł dziennie;
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 5,40 zł dziennie;
 • stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 150,93 zł rocznie od jednego psa;
 • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie;
 • stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,28 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Na co Polacy wydają najwięcej pieniędzy? Czy ceny zaczynają spadać? Pytamy ekspertkę
Więcej o: