Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy opublikował wzór wniosku - ma wyeliminować "nieprawidłowości"

Wzór wniosku o wakacje kredytowe został opublikowany przez Rzecznika Finansowego. Teraz wniosek można złożyć również w formie papierowej. Pismo należy wypełnić i złożyć w wybranej przez siebie placówce bankowej.

Wnioski o wakacje kredytowe można teraz składać w formie papierowej. Ma to związek z wieloma "nieprawidłowościami przy składaniu wniosków o udzielenie odroczenia spłaty rat kredytu hipotecznego" - przekazano na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wakacje kredytowe. Co trzeba napisać we wniosku?

Wniosek o wakacje kredytowe możemy pobrać ze strony internetowej Rzecznika Finansowego. Należy w nim uwzględnić niezbędne informacje, wydrukować i zanieść do banku. Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie konsumenta;
  • oznaczenie kredytodawcy;
  • oznaczenie umowy;
  • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
  • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
  • klauzulę odnoszącą się do pkt 5 o treści: "Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wzór wniosku nie jest załącznikiem do ustawy o wakacjach kredytowych. Należy też pamiętać, że to kredytobiorca decyduje w jakim dokładnie zakresie skorzysta z zawieszenia spłat rat kredytu. Wniosek o wakacje kredytowe zawiera natomiast wszystkie okresy, w których zgodnie z ustawą, konsument może skorzystać z odroczenia spłaty. "To kredytobiorca sam decyduje, czy skorzysta z wszystkich możliwych okresów odroczenia czy też tylko z niektórych" - czytamy w oświadczeniu Rzecznika Finansowego.

Zobacz wideo Czym mają być wakacje kredytowe? Ekspert tłumaczy

Na czym polegają wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać?

Wnioski o wakacje kredytowe mogą składać wszyscy klienci banków od 29 lipca br. Jest to forma zawieszenia spłat rat kredytu hipotecznego przez osiem miesięcy. Dotyczy to również przyszłego roku. Spłatę swojego kredytu można zawiesić zarówno na dwa miesiące w trzecim jak i na dwa miesiące w czwartym kwartale 2022 r., a także po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które wzięły kredyt w polskiej walucie na własny cel mieszkaniowy. Należy pamiętać, że wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Aby móc skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r., a także zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Więcej o: