Dodatek węglowy - jest wzór wniosku o 3 tys. złotych. Skąd go pobrać? [PORADNIK]

Wzór wniosku o dodatek węglowy jest już dostępny. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym umieszczono wspomniany wzór. Dodatek węglowy to 3 tysiące złotych, o które ubiegać się może każde gospodarstwo domowe ogrzewane przez paliwa stałe. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek do urzędu w zamieszkiwanej miejscowości.

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych ma być formą wsparcia gospodarstw domowych. Dotyczy to domów, których źródłem ogrzewania jest drożejący i niedostępny węgiel lub paliwo zawierające węgiel. Przepisy, które dotyczą dodatku węglowego, Sejm przyjął 22 lipca 2022 r. Wniosek o dodatek węglowy będzie można wypełnić elektroniczne i standardowo. Wersję papierową należy dostarczyć do urzędu gminy.    

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak

Dodatek węglowy. Jest wzór wniosku o dodatek węglowy

W środę poznaliśmy wzór wniosku o dodatek węglowy. Opublikowało go Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wzór jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji [LINK]. Wniosek ten zasadniczo składa się z dwóch części.    

W części pierwszej wnioskodawca zobowiązany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych. Należy uzupełnić w odpowiednich rubrykach: imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL wystarczy numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Oprócz tego należy podać adres zamieszkania. Nieobowiązkowo we wniosku znajduje się również miejsce na podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.    

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl.

Wniosek o dodatek węglowy. Jak złożyć?

Wnioskodawca w formularzu musi zawrzeć informacje, o których mowa wyżej, dotyczące wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz zadeklarować czy jest to gospodarstwo jednoosobowe, czy wieloosobowe. Jeżeli gospodarstwo wieloosobowe obejmuje więcej niż sześciu członków, należy do wniosku dodać kolejny formularz uwzględniający dane osobowe wszystkich domowników. W tej części wniosku należy również wybrać, co jest głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego.    

Wniosek o dodatek węglowyWniosek o dodatek węglowy MInisterstwo Klimatu i Środowiska

W drugiej części wniosku znajduje się oświadczenie potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą. Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta miejscowości, w której zamieszkuje wnioskodawca ubiegający się o dodatek.   

Dodatek węglowy. Od kiedy składanie wniosków?

Na razie dokładny termin rozpoczęcia naboru wniosków o dodatek węglowy nie jest znany. Ustawa o dodatku węglowym wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu. Od tego momentu rozpocznie się nabór wniosków o dodatek węglowy. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku. Po tym terminie nie będą już rozpatrywane. 

Więcej o: