Zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Komu dokładnie przysługuje? Wyjaśniamy.

Zasiłek pielęgnacyjny to inne świadczenie niż dodatek pielęgnacyjny. Te dwa świadczenia są podobne i często mylone. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym przysługuje wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

  • niepełnosprawnemu dziecku; 
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; 
  • osobie, która ukończyła 75 lat. 

Ze świadczenia nie mogą za to skorzystać osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego lub umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. Przysługuje on za to niezależnie od dochodów, a prawo do jego pobierania przyznaje się na czas nieokreślony. 

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Zasiłek pielęgnacyjny - ile wynosi?

Wysokość świadczenia została ustalona 1 listopada 2019 roku i od tego czasu nie została zmieniona. Wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. Ostatni raz wysokość zasiłku pielęgnacyjnego była weryfikowana w 2021 roku.

Taka weryfikacja następuje co 3 lata z uwzględnieniem wyniku progu badań wsparcia dochodowego rodzin, który to przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Pomimo rosnącej inflacji, która zmniejszyła rzeczywistą wartość tego wsparcia, kolejna weryfikacja i ewentualna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego, według przepisów, nastąpi dopiero w 2024 roku.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można to także zrobić internetowo, za pośrednictwem portalu Emp@tia. 

Więcej o: