Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła w 2022 roku. Mogą z niego skorzystać opiekunowie osoby niepełnosprawnej - jednak jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Jaka obecnie jest jego wysokość?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła w tym roku o 148 zł. Od 1 stycznia wynosi ono dokładnie 2119 zł miesięcznie. Mogą z niego skorzystać osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Andrzej Duda Bloger z niepełnosprawnością konfrontuje słowa prezydenta z rzeczywistością

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Najczęściej ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystają członkowie rodziny osoby, która wymaga opieki. Zdarzają się jednak sytuacje, w których korzystają z niego również inni opiekunowie. Świadczenie pielęgnacyjne może więc przysługiwać:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wraz z początkiem roku wysokość świadczenia wzrosła w wyniku waloryzacji. Jego kwota jest uzależniona od najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Przypomnijmy, w 2022 roku najniższa stawka wynosi 3100 zł. Jest to wzrost o 7,5 proc. Odpowiednio wzrosło też świadczenie - obecna stawka wynosi więc 2119 zł. Aby je otrzymać, należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta.

Zobacz wideo Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Warszawie

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom, zajmującym się osobami dorosłymi

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom sprawującym opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, które nie osiągnęły 18. roku życia lub 25 lat - jeśli dana osoba nadal się uczy. Opiekunowie osób dorosłych mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, który obecnie wynosi 620 zł. Kwota ta jest na tyle "wysoka", że uniemożliwia opiekunom podjęcie zatrudnienia. Jeśli to zrobią, to stracą prawo do przysługującego im zasiłku.

policja Mężczyzna na wózku utknął na dworcu w Grudziądzu. Odmawiano mu sprzedaży biletu

Więcej o: