Wdowia emerytura może wzrosnąć dwukrotnie. Emerytura po mężu jako dwa świadczenia?

Renta rodzinna, znana także jako emerytura wdowia, to świadczenie, o które może ubiegać się emeryt w przypadku śmierci drugiego z małżonków. Lewica pracuje natomiast nad ustawą, dzięki której wdowy mogłyby otrzymywać po śmierci męża dwa świadczenia.

Renta rodzinna, często nazywana "emeryturą po mężu", to świadczenie, które przysługuje krewnym zmarłego emeryta. By móc je jednak pobierać, spełnione muszą zostać pewne warunki. Tymczasem Lewica przygotowała projekt ustawy, który pozwoli wdowom na pobieranie dwóch świadczeń - swojego wypłacanego w całości oraz części emerytury po zmarłym mężu - podaje "Super Express".

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Wdowy otrzymają dwie emerytury? Projekt ustawy zakłada taką możliwość 

W przypadku śmierci emeryta ich małżonkowie mogą wybrać, czy chcą się utrzymywać z własnej emerytury, czy przejść na rentę rodzinną - wynosi ona 85 proc. świadczenia zmarłego. W Polsce mężczyźni żyją średnio osiem lat krócej niż kobiety, ich emerytury są natomiast zazwyczaj wyższe. Lewica postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom seniorek i przygotować projekt ustawy, która pozwoli im pobierać dwa świadczenia - własne wypłacane w 100 proc. oraz 25 proc. emerytury męża.

Projekt nie został jeszcze wprowadzony pod obrady Sejmu. Poseł Lewicy Arkadiusz Iwania przekazał natomiast tabloidowi, że klub prawdopodobnie przygotuje nowy, obywatelski projekt ustawy. - Potrzebna jest formalna decyzja polityczna. Klub się zbierze tuż przed zaplanowanym na połowę września pierwszym posiedzeniem Sejmu i wówczas, gdy będzie zielone światło dla tego pomysłu, zaczniemy przygotowywać nowy projekt ustawy - wyjaśnił.

Więcej aktualnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytury (zdjęcie ilustracyjne) 200 zł do emerytury. Jak uzyskać świadczenie ratownicze?

Emerytura po mężu. Jakie warunki musi spełnić wdowa?

O przejęcie świadczenia po zmarłym może ubiegać się jego małżonek, dzieci (także dzieci drugiego małżonka czy dzieci przysposobione), wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletności oraz rodzice (także macocha, ojczym i osoby przysposabiające).

Wdowa w chwili śmierci męża musi mieć ukończone 50 lat lub być niezdolna do pracy albo musi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnione do renty rodzinnej (jeśli nie ukończyło 16 lat lub 18 w przypadku dalszej nauki w szkole). 

Prawo do renty rodzinnej zyska również wdowa, która osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, ale nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od momentu, kiedy przestała wychowywać dzieci. Wdowa, która natomiast nie spełnia żadnych wymienionych warunków, a która nie ma żadnych źródeł utrzymania, przez rok po śmierci męża może liczyć na prawo do okresowej renty rodzinnej.

ZUS (zdjęcie ilustracyjne) 14. emerytura - ZUS ostrzega przed oszustwami "na pracownika zakładu"

Więcej o: