2280 zł miesięcznie ekstra. Tym razem nie dla seniorów. Zostało kilka dni na złożenie wniosku

O dodatkowe 2 280 zł miesięcznie ubiegać się można już tylko do 31 sierpnia bieżącego roku. Osoby, które są zainteresowane tymi pieniędzmi, powinny więc się pospieszyć. Komu przysługuje specjalne stypendium? Wyjaśniamy.

Pilotażowy program stypendialny, w ramach którego można zyskać 2 280 zł miesięcznie, jest kierowany do studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych, "którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny)" - czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zobacz wideo Z jakim poziomem inflacji możemy pożegnać rok 2022?

Dodatkowe 2 280 zł miesięcznie. Kto może się ubiegać? 

Jak informuje uniwersytet, o stypendium mogą ubiegać się nie tylko studenci uczelni wojskowych, ale również innych. "Ogólny limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 50 osób" - podano.

W programie udział wziąć będą mogli studenci kierunków takich jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika, teleinformatyka, cybernetyka, cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka. 

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodatkowe 2 280 zł dla studentów. Gdzie złożyć wniosek? Jakie dokumenty są potrzebne?

Studenci, którzy chcą uzyskać wsparcie finansowe i są zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej, mogą złożyć wniosek do 31 sierpnia. Należy to zrobić u szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Oprócz wniosku i przyznanie stypendium konieczne będzie też przedłożenie następujących dokumentów: 

  • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
  • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
  • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Stypendium będzie wypłacane do 10. dnia każdego miesiąca i może zostać przyznane na czas trwania studiów wyższych. 

"Aby utrzymać prawo do stypendium, kandydat będzie musiał dostarczać szefowi CWCR zaświadczenia potwierdzające zaliczenie kolejnych semestrów studiów: do 30 marca albo do 30 września. Jeśli tego nie zrobi w terminie, wypłata stypendium zostanie wstrzymana, a jego wysokość obniżona proporcjonalnie do okresu zwłoki (przyjęto, że jeden dzień stanowi 1/30 części miesięcznego stypendium). Wypłata stypendium będzie zawieszana również m.in. na okres urlopów od zajęć, a także w sytuacji odbywania części studiów poza granicami państwa w ramach wymian międzynarodowych. MON szacuje, że roczny koszt przyznanego stypendium dla jednej osoby wyniesie 27 360 zł" - czytamy. Więcej szczegółów i wzory wniosków znajdziesz pod TYM linkiem

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: