200 zł do emerytury dożywotnio. Jak uzyskać dodatkowe świadczenie? Wniosku nie złożysz w ZUS

Dodatkowe 200 zł do emerytury może przysługiwać konkretnej grupie seniorów. Świadczenie, po spełnieniu pewnych warunków, jest wypłacane dożywotnio. Jakie to warunki? Gdzie złożyć wniosek?

Seniorzy, którzy szczególnie zasłużyli się dla swojej społeczności, mogą ubiegać się o dodatkowe 200 zł do emerytury. Świadczenie przyznawane jest dożywotnio po spełnieniu określonych warunków.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie ratownicze. Dla kogo?

Świadczenie ratownicze jest skierowane do osób, które przez długi okres życia wykonywały trudną i niebezpieczną pracę, wiążącą się z zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Emeryturę o dodatkowe 200 zł mogą podwyższyć sobie seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a w przeszłości służyli w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Świadczenie ratownicze przyznawane będzie dożywotnio, jednak warunkiem jego otrzymania jest przepracowanie w wymienionych służbach co najmniej 20 (w przypadku kobiet) lub 25 (w przypadku mężczyzn) lat.

200 zł do emerytury. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Aby otrzymać dodatkowe 200 złotych do emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie należy go jednak składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - za wypłaty tego świadczenia odpowiedzialny będzie bowiem Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku byłych strażaków OSP, wniosek należy dostarczyć do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]
Więcej o: