300 plus na wyprawkę. Do kiedy należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie do końca września?

300 plus na wyprawkę to świadczenie, które mogą otrzymać dzieci, uczące się w roku szkolnym 2022/2023. Sprawdź, do kiedy należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie do końca września.

W ramach rządowego programu "Dobry Start" uczniowie mogą otrzymać 300 złotych. To jednorazowe świadczenie, które ma być wsparciem dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny. Świadczenie przysługuje wszystkim rodzinom, bez względu na dochody. W ramach rządowego programu dodatkowe 300 złotych przysługuje 4,4 mln uczniów. Dodatkowe pieniądze przysługują osobą uczącym się do 20. roku życia. Świadczenie dłużej otrzymują uczniowie z niepełnosprawnością - do 24. roku życia. 

Zobacz wideo Czy polskie szkoły powinny uczyć obsługi broni? Pytamy posłankę Dziemianowicz-Bąk

300 plus - jak złożyć wniosek? 

Do otrzymania dodatkowego świadczenia niezbędne jest złożenie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka. Z kolei jeśli dzieci przebywają w rodzinie zastępczej, to wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek o świadczenie można było składać od 1 lipca. Za jego przyjęcie, rozpatrzenie i wypłatę odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe" - przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wnioski można składać na portalu empatia.mpips.gov.pl przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

300 plus - Do kiedy trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie do końca września? 

Jeśli opiekun dziecka chce otrzymać świadczenie przed końcem września, musi złożyć wniosek w lipcu lub w sierpniu. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony później, jego wypłata nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od jego wpłynięcia. 

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że świadczeniem są objęci uczniowie uczęszczający do szkół. Co oznacza, że dzieci chodzące do przeszkoli lub zerówek nie otrzymają świadczenie 300 plus. Wsparcia nie obejmuje również studentów.

Więcej o: