Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek?

Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło na początku 2022 roku. Ze świadczenia mogą skorzystać opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Wcześniej jednak należy spełnić określone warunki. Jakie? Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Prawo do świadczenia mają nie tylko rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale też opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby, które są dla małoletniego rodziną zastępczą spokrewnioną.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi w 2022 roku? 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana. Jej wysokość zależy od wzrostu najniższego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wynosi 2119 zł miesięcznie. Dla porównania, w ubiegłym roku było niższe o 148 zł.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne? Wystarczy złożyć wniosek w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Jednym z warunków koniecznych do uzyskania dodatku jest to, że opieka musi być całodobowa oraz długotrwała. Inaczej mówiąc - opieka nie pozwala opiekunowi podjąć żadnej pracy.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? 

Świadczenie przyznaje się opiekunom dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami do 18. roku życia, a jeśli podopieczny nadal się uczy - do 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zobacz wideo Z jakim poziomem inflacji możemy pożegnać rok 2022?
Więcej o: