Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenia a emerytura. Czy okres przepracowany na umowie zlecenie wlicza się do emerytury? Wielu Polaków zadaje sobie to pytanie z myślą o swojej jesieni życia. Niestety, nie każde zatrudnienie gwarantuje opłacenie składek i tym samym nie wlicza się do stażu pracy. Co zatem będzie z naszą emeryturą, jeśli przed dłuższy czas pracujemy na zleceniu? Wyjaśniamy.

Emerytura to świadczenie finansowe wypłacane po osiągnięciu wymaganego wieku i stażu pracy. Jest ona jednym z podstawowych przywilejów osób, które były aktywne zawodowo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do emerytury uzyskują kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Minimalny staż pracy wynosi natomiast odpowiednio 20 i 25 lat.   

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji" Wybierz serwis

Emerytura a umowa zlecenie. Co ze stażem pracy?

Staż pracy to nic innego jak okres, w którym pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie jest tu istotna ilość etatu, na który pracował, ani sposób rozwiązania poszczególnych umów. Umowa zlecenie nie zawsze może musi więc wliczać się do stażu pracy. Wszystko zależy od pracodawcy i ustaleń, które będą uwzględnione w zapisie umowy zlecenie. 

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, która jest obecnie bardzo popularną formą kontraktu. W jej przypadku osoba zatrudniona nie podlega regulacjom kodeksu pracy, choć istnieją od tej zasady pewne wyjątki. Zdarza się bowiem, że umowa cywilnoprawna spełnia znamiona stosunku pracy - na przykład, gdy wykonywana jest w miejscu i godzinach ustalonych przez zleceniodawcę. W takiej sytuacji okres, przez który zleceniobiorca świadczył pracę na jej podstawie, może zostać wliczony do stażu pracy.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura a umowa zlecenie. Co ze składkami? 

Aby ustalić, czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury, należy przeanalizować wpływ umowy zlecenie na wysokość emerytury oraz staż pracy, uprawniający do przejścia na emeryturę. Ważne są również wszelkie składki opłacane podczas pracy na umowie zlecenie.

Umowa zlecenie podlega bowiem oskładkowaniu - zleceniodawca za każdym razem opłaca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy: 

  • od 0,40 do 3,60 proc. ubezpieczenia wypadkowego, 
  • 19,52 proc. ubezpieczenia emerytalnego, 
  • 8 proc. ubezpieczenia rentowego, 
  • 9 proc. ubezpieczenia zdrowotnego.  

Umowa zlecenie ma więc wpływ na wysokość przyszłej emerytury zleceniobiorcy. Emerytura obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzonych przez lata składek - obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Do dobrowolnych należą składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz urlop chorobowy i wynoszą ponad 11 proc. wynagrodzenia zleceniobiorcy. Dlatego umowa zlecenie liczy się do emerytury, ale jej wysokość będzie uzależniona także od odprowadzania składek dobrowolnych. 

Więcej o: