Trwają kontrole abonamentu RTV. Jak wysoka kara grozi za uniknięcie opłaty? Kto jest zwolniony?

Od ubiegłego roku kontrole abonamentu RTV mogą przeprowadzać pracownicy Urzędu Skarbowego, nie tylko Poczty Polskiej. W 2021 r. karę otrzymało ponad 120 tys. osób. Teraz trwają kolejne kontrole. Ile wynosi abonament RTV? Jaka kara grozi za brak opłaty?

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą dla posiadaczy telewizorów oraz odbiorników radiowych. Środki zebrane w ten sposób są przeznaczane na realizację misji mediów publicznych.

Zobacz wideo Kurski odwołany. Raś: Bardziej spodziewałem się wymiany premiera

Abonament RTV. Ile wynosi? Ile trzeba płacić?

Posiadacze samego radia muszą miesięcznie płacić 7,50 zł. Osoby, które mają również telewizor (lub sam telewizor) muszą co miesiąc wnieść opłatę w wysokości 24,50 zł. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Wnosząc opłatę z góry, można oszczędzić. Im dłuższy okres zdecydujemy się opłacić, tym rabat będzie większy. Największa, 10-procentowa zniżka, obowiązuje przy opłacie za 12 miesięcy. Pozostałe kwoty po zniżkach wynoszą:

 • Za abonament radiofoniczny:
  - 14,60 zł za dwa miesiące,
  - 21,60 zł za trzy miesiące,
  - 42,80 zł za sześć miesięcy,
  - 81,00 zł za rok kalendarzowy.
 • Za abonament radiowo-telewizyjny:
  - 47,50 zł za dwa miesiące,
  - 70,60 zł za trzy miesiące,
  - 139,70 zł za sześć miesięcy,
  - 264,60 zł za rok kalendarzowy.

W przyszłym roku planowana jest jednak podwyżka. Od początku 2023 roku za używanie odbiornika radiowego ma zapłacimy 8,70 zł miesięcznie, a odbiornika telewizyjnego 27,30 zł. To wzrost odpowiednio o 16 proc. i 11,4 proc.  

Ile wynosi grzywna za unikanie opłat abonamentu RTV?

Unikanie opłaty za abonament RTV i niezgłoszenie telewizora bądź radia grozi karą w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli 735 zł. Za egzekucję odpowiada Poczta Polska, a od ubiegłego roku również Urząd Skarbowy. Jak podaje portal Nasze Miasto, z tego tytułu w ubiegłym roku wystawiono 122 tys. grzywn. 

Jeśli ktoś nie opłaca abonamentu, mimo zarejestrowanego odbiornika, to może spodziewać się ponaglenia od Poczty Polskiej z żądaniem zapłaty do pięciu lat wstecz. Na zwrot jest siedem dni. Po tym czasie sprawa jest przekazywana do Urzędu Skarbowego. Wystawienie tytułu wykonawczego oznacza, że określoną kwotę będzie mógł pobrać z konta dłużnika komornik. 

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu RTV? Płacić nie muszą:

 • osoby mające ukończone 75 lat,
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby z I grupą inwalidzką,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • osoby bezrobotne,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny,
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego.
Więcej o: