Dodatek do gazu ziemnego 2022? Można już składać wnioski o dofinansowanie zakupu, ale LPG [WZÓR]

Rząd oprócz dodatku do węgla, zdecydował się na wprowadzenie dofinansowania zakupu również innych paliw. Dopłatę można uzyskać m.in. na LPG, którym opalamy gospodarstwo domowe. Wnioski można już składać, a ich wzór pojawił się we wtorkowym rozporządzeniu. Dopłatę do gazu ziemnego rząd przewidział już rok temu, w tarczy antyinflacyjnej.

W związku z kryzysem energetycznym rząd postanowił dofinansować zakup surowców grzewczych. Początkowo przewidziano dopłatę jedynie do zakupu węgla. 17 września Andrzej Duda popisał jednak ustawę, która rozszerza dopłaty również na inne paliwa. 

Zobacz wideo O ile może wzrosnąć rachunek za gaz, jeśli nie będzie interwencji rządu?

Dopłata do LPG

Nowe przepisy przewidują dopłaty dla gospodarstw domowych, które są ogrzewane skroplonym gazem, czyli LPG. Dofinansowanie w wysokości 500 zł przysługuje na jedno takie gospodarstwo domowe, które definiowane jest jako:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Aby otrzymać dodatek, źródło ciepła musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Mogą ubiegać się o niego:

 • indywidualne domy;
 • mieszkania w budynkach wielolokalowych ze wspólną kotłownią;
 • lokale korzystające z lokalnym sieci ciepłowniczych.

Dodatek do LPG. Jak złożyć wniosek?

Wzór wniosku znalazł się w ustawie. Jego wersję PDF portal Infor.pl udostępnił pod TYM adresem. Wnioski o dodatek do źródeł ciepła należy składać do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłaty dodatku będą realizowane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z CEEB na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dokumenty można składać do 30 listopada 2022 roku. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku ma maksymalnie miesiąc.

Dodatek do gazu ziemnego

Dopłaty do źródeł ciepła nie przewidują dopłat za ogrzewanie gazem ziemnym. W ubiegłym roku rząd wprowadził jednak dodatek osłonowy, który obejmuje m.in. dopłaty do gazu ziemnego. W przeciwieństwie jednak do nowego rozwiązania, w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe. Dofinansowanie z tarczy antyinflacyjnej jest przeznaczone dla:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2 100 zł,
 • dla wieloosobowego gospodarstwie domowego - miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 500 zł.

Osoby, które przekroczą ten próg, wciąż mogą się ubiegać, ale dofinansowanie będzie zmniejszone zgodnie z zasadą "złotówka, za złotówkę". Wysokość dopłaty do gazu wynosi jednorazowo:

 • 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa liczącego 2-3 osoby;
 • 850 zł dla gospodarstwa składającego z 4-5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa liczącego 6 osób i więcej.

Wniosek o dodatek należy złożyć do 31 października. 

Więcej o: