Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia tylko dla wybranych. Ile można zyskać?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury mogą złożyć osoby po 65. roku życia. W ten sposób można zwiększyć swoje świadczenie. Jednak część wniosków jest odrzucana - nie wszyscy mogą złożyć do urzędu pismo z taką prośbą. Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury i ile można zyskać?

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia daje emerytom szansę na zwiększenie ich świadczenia. Pod koniec marca Główny Urząd Statyczny opublikował najnowsze tablice trwania życia kobiet i mężczyzn. Zgodnie z tymi danymi długość życia Polaków we wszystkich przedziałach życiowych zmalała, a to oznacza z kolei uzyskanie większego świadczenia z ZUS. - Najnowsze tablice pozwalają obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat o 3,7 proc. wyższą, a osoby w wieku 65 lat - o 4,1 proc. wyższą niż według poprzednich tablic - tłumaczyła prof. Gertruda Uścińska, prezeska ZUS.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może złożyć wniosek? 

Nie wszyscy emeryci mają szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury. Jak podaje ZUS, mogą to zrobić osoby, które: 

  • przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponowały wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogłyby uwzględnić przy obliczaniu świadczenia;
  • obecnie mogą udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwały po przyznaniu świadczenia;
  • po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne

Szansę na ponowne przeliczenie emerytury mają osoby, które:

  • już osiągnęły lub osiągną wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku;
  • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej, jednak nadal pracowały, a zatem ich składki były regularnie ściągane, stale powiększając kwotę na koncie ubezpieczonego;
  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a więc emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Emeryci, którym przyznano świadczenie na nowych zasadach, mogą przeliczyć emeryturę, jeśli: 

  • po jej przyznaniu pracowały lub podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu;
  • uzyskały nowe dowody, które mają wpływ na wysokość kapitału początkowego, bo dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych lub wynagrodzenia za okres, który przypada przed przyznaniem emerytury.

Od początku roku obowiązują nowe limity dotyczące ponownego przeliczenia emerytury. Do tej pory pracujący seniorzy urodzeni po 31 grudnia 1948 roku mogli złożyć wniosek raz na kwartał. Obecnie ta grupa ma taką możliwość tylko raz w roku. Co ważne, po ponownym przeliczeniu ZUS będzie zwiększał świadczenie przez doliczenie 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych. 

"O przeliczenie emerytury nie powinni natomiast występować emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek" - podaje ZUS.

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury możemy złożyć osobiście lub drogą internetową. Odpowiedni formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS pod TYM linkiem

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę
Więcej o: