Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2023. "Deficyt nie większy niż 68 mld zł"

"Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 roku z deficytem na koniec 2023 roku nie większym niż 68 mld zł " - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Zobacz wideo Oszczędzając prąd, realnie oszczędzamy nasze pieniądze?

"Dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 roku wyniesie nie więcej niż 68 mld zł" - podało Ministerstwo Finansów.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2023

Jak czytamy w komunikacie resortu, w budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności, rozpoczęcie realizacji projektów z KPO oraz podwyżki dla nauczycieli. "Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę społeczno-gospodarczą, zapewni środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny. Wśród nich na: program 'Rodzina 500+', realizację świadczenia 'Dobry Start' oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc., a także wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizację zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki" - podkreśla Ministerstwo Finansów.

- Budżet na 2023 rok odpowiada na wyzwania geopolityczne i makroekonomiczne. To budżet bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapewnienia realizacji ważnych programów społecznych. To odpowiedzialny plan na trudne czasy wzmożonej niepewności, zorientowany na duże inwestycje w zakresie bezpieczeństwa kraju, a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo finansów publicznych. Polska w dalszym ciągu pozostaje w gronie tych krajów Unii Europejskiej, które są w stanie sprostać unijnemu limitowi fiskalnemu w zakresie wielkości długu sektora instytucji rządowych i samorządowych - powiedziała ministerka finansów Magdalena Rzeczkowska.

Więcej o: