Wcześniejsza emerytura dla hutników i górników, ale nie tylko. Komu przysługuje świadczenie?

Wcześniejsza emerytura przysługuje tym, którzy pracowali w swoim życiu zawodowym w pracy o szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Wśród takich zawodów są m.in. hutnicy, czy górnicy. Oprócz tego trzeba jednak spełnić szereg innych kryteriów. Komu przysługuje świadczenie? Wyjaśniamy.

Głównym wymogiem dla otrzymania wcześniejszej emerytury jest praca osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Warunków jest jednak więcej. 

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Wcześniejsza emerytura - komu przysługuje?

Jednak nie są to jedyne czynniki pozwalające na ubieganie się o to świadczenie. Poza nimi na dzień 31 grudnia 2008 r. trzeba spełniać takie wymagania jak: 

 • osiągnięcie wieku emerytalnego
 • posiadanie odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego (kobiety - 20 lat, mężczyźni - 25 lat); 
 • osiągnięcie wymaganego stażu w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach (różni się on w zależności od pracy); 
 • nie być członkiem OFE, albo zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa. 

Przepisy odnośnie do pracy w szczególnych warunkach uregulowane są przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.  

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach to taka, której wykonywanie jest związane z pewnym ryzykiem. Jej długotrwałe wykonywanie może więc wiązać się z trwałym uszkodzeniem zdrowia. Aby wykonywane obowiązki zaliczały się do pracy w szczególnych warunkach, czynniki te muszą być niemożliwe do wyeliminowania. 

Determinowane są one siłami natury (prace pod ziemią, na wodzie, pod wodą i w powietrzu) lub technologią (praca w warunkach gorącego lub zimnego mikroklimatu, podwyższonego ciśnienia lub bardzo ciężka praca fizyczna np. w niezmiennej pozycji ciała).  

Poradnikprzedsiebiorcy.pl wyjaśnia, że obejmuje to prace m.in.: 

 • w górnictwie i energetyce, 
 • w hutnictwie i przemyśle metalowym, 
 • w zakładach chemicznych
 • w przemyśle drzewnym i papierniczym, 
 • w transporcie i łączności, 
 • w służbie zdrowia i opiece społecznej, 
 • wykonywane w Najwyższej Izbie Kontroli oraz pracowników organów kontroli państwowej i administracji celnej, 
 • żołnierzy zawodowych.

To, czy dane stanowisko można uznać za pracę w szczególnych warunkach potwierdza pracodawca poprzez odpowiedni wpis na świadectwie pracy. Musi być tam wskazany:

 • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
 • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
 • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.
Więcej o: