Zatruta Odra. Firmy dostaną 3010 zł świadczenia na pracownika. Jakie warunki muszą spełnić?

3010 zł - tyle ZUS będzie wypłacał za każdego pracownika firmom poszkodowanym w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić szereg warunków.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w 28 września ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Na jej mocy przedsiębiorcy otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma być przeznaczone na ograniczenie skutków ekonomicznych katastrofy.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Katastrofa ekologiczna. ZUS wypłaci świadczenia. Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie przysługuje podmiotom, które w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze uzyskały w sierpniu przychód z działalności niższy o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu lub czerwcu br., lub w sierpniu ubiegłego roku.

Jednorazowe świadczenie otrzymają podmioty, które prowadziły na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako przeważającą, oraz te, które w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. były zgłoszone jako płatnicy składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.

Ponadto świadczenie będzie przysługiwało podmiotom, które:

  • w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosiły co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowego nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień lipca br.;
  • w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosiły do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia pozarolniczej działalności na obszarze powiatów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie uchwalonej ustawy, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność.

Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który spełnia łącznie wszystkie powyższe warunki.

Świadczenie w wysokości 3010 zł będzie wypłacał ZUS za każdą ubezpieczoną osobę w firmie. Zakład będzie również ustalał prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie elektronicznej najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Nowelizacja prawa pocztowego i ustawy o wyrobie napojów spirytusowych podpisane 

Prezydent Andrzej Duda podpisał jednocześnie nowelizację prawa pocztowego i nowelizację ustawy o wyrobie napojów spirytusowych. Pierwsza ustawa wprowadza nowy mechanizm finansowania straty powstałej w związku ze świadczeniem usług powszechnych przez operatora pocztowego. Od teraz koszt ten będzie finansowany z budżetu państwa.

Druga ustawa podwyższa kary za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu albo wyrobów tytoniowych. Jej celem jest także implementacja unijnego rozporządzenia, dotyczącego etykietowania napojów spirytusowych.

Zobacz wideo Przepłynęliśmy Odrą ze Strażą Rybacką. "Ryby zdychały na rękach"
Więcej o: