Koniec Getin Noble Banku. System Ochrony Banków Komercyjnych przeznaczył na restrukturyzację 3,5 mld zł

System Ochrony Banków Komercyjnych udzielił wsparcia potrzebnego do bezpiecznego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku w wysokości 3,47 mld zł. Około 90 proc. tej kwoty to dotacje, a resztę przeznaczono na objęcie mniejszościowego pakietu akcji w instytucji pomostowej.

Getin Noble Bank zostanie poddany przymusowej restrukturyzacji - powiadomił w piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzja praktycznie wejdzie w życie 3 października. Fundusz przejmie kontrolę nad bankiem, który stworzył biznesmen Leszek Czarnecki. Natomiast placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Getin Noble Bank zostanie poddany przymusowej restrukturyzacji. System Ochrony Banków Komercyjnych udzielił wsparcia

W związku z ogłoszeniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczęcia procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku zarząd Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) przekazał, że udzielił łącznego wsparcia potrzebnego do bezpiecznego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w wysokości 3,47 mld zł, w tym około 90 proc. kwoty w formie dotacji, a reszta kwoty na objęcie mniejszościowego pakietu akcji w instytucji pomostowej.

"Udzielone wsparcie w formie dotacji i nabycia akcji instytucji pomostowej dokonywane jest zgodnie z wnioskiem otrzymanym od BFG i zgodnie z podstawowymi zadaniami Systemu Ochrony Banków Komercyjnych" - czytamy w komunikacie przesyłanym do Gazeta.pl.

Jak czytamy, celem udzielonego wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów klientów (zarówno gwarantowanych, jak i niegwarantowanych, pochodzących od osób fizycznych, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, takich jak np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub szpitale; ulokowanych w podmiocie będącym przedmiotem przymusowej restrukturyzacji, oraz ograniczenie ryzyka niekontrolowanej upadłości tego podmiotu, która mogłaby spowodować trudne do przewidzenia konsekwencje dla jego deponentów, kontrahentów, a nawet dla stabilności całego sektora finansowego w Polsce.

System Ochrony Banków Komercyjnych wyjaśnił również, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, SOBK nie posiada prawa głosu w organach instytucji pomostowej, a tym samym nie będzie wpływać na jej zarządzanie, przyjmując rolę inwestora pasywnego i wspierając stabilność tej instytucji.

"SOBK nie uczestniczył ani też nie miał, a z uwagi na przepisy prawa nie mógł mieć, wpływu na decyzję podjętą przez BFG o przymusowej restrukturyzacji oraz na strukturę transakcji" - podkreślono. System Ochrony Banków Komercyjnych wskazał, że jego rolą jest zapewnienie dodatkowego finansowania o charakterze środków prywatnych gwarantujących bezpieczeństwo deponentów i systemu finansowego w Polsce. "Odbywa się to zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Cały proces udzielania wsparcia był konsultowany z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z Komisją Europejską" - czytamy.

Getin Noble Bank będzie działał pod nazwą VeloBank. Co to oznacza dla klientów?

  • Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną;
  • Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian;
  • Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN;
  • Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach;
  • Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian;
  • W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. klienci nie muszą podejmować żadnych działań.
Zobacz wideo Pracując zdalnie, jak możemy zaoszczędzić prąd?
Więcej o: