Koniec Getin Noble Banku. System Ochrony Banków Komercyjnych przeznaczył na restrukturyzację 3,5 mld zł

System Ochrony Banków Komercyjnych udzielił wsparcia potrzebnego do bezpiecznego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku w wysokości 3,47 mld zł. Około 90 proc. tej kwoty to dotacje, a resztę przeznaczono na objęcie mniejszościowego pakietu akcji w instytucji pomostowej.

Getin Noble Bank zostanie poddany przymusowej restrukturyzacji - powiadomił w piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzja praktycznie wejdzie w życie 3 października. Fundusz przejmie kontrolę nad bankiem, który stworzył biznesmen Leszek Czarnecki. Natomiast placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Getin Noble Bank przestaje istnieć. Koniec znanego bankuGetin Noble Bank przestaje istnieć. Koniec znanego banku

Getin Noble Bank zostanie poddany przymusowej restrukturyzacji. System Ochrony Banków Komercyjnych udzielił wsparcia

W związku z ogłoszeniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczęcia procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku zarząd Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) przekazał, że udzielił łącznego wsparcia potrzebnego do bezpiecznego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w wysokości 3,47 mld zł, w tym około 90 proc. kwoty w formie dotacji, a reszta kwoty na objęcie mniejszościowego pakietu akcji w instytucji pomostowej.

"Udzielone wsparcie w formie dotacji i nabycia akcji instytucji pomostowej dokonywane jest zgodnie z wnioskiem otrzymanym od BFG i zgodnie z podstawowymi zadaniami Systemu Ochrony Banków Komercyjnych" - czytamy w komunikacie przesyłanym do Gazeta.pl.

Jak czytamy, celem udzielonego wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów klientów (zarówno gwarantowanych, jak i niegwarantowanych, pochodzących od osób fizycznych, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, takich jak np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub szpitale; ulokowanych w podmiocie będącym przedmiotem przymusowej restrukturyzacji, oraz ograniczenie ryzyka niekontrolowanej upadłości tego podmiotu, która mogłaby spowodować trudne do przewidzenia konsekwencje dla jego deponentów, kontrahentów, a nawet dla stabilności całego sektora finansowego w Polsce.

System Ochrony Banków Komercyjnych wyjaśnił również, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, SOBK nie posiada prawa głosu w organach instytucji pomostowej, a tym samym nie będzie wpływać na jej zarządzanie, przyjmując rolę inwestora pasywnego i wspierając stabilność tej instytucji.

"SOBK nie uczestniczył ani też nie miał, a z uwagi na przepisy prawa nie mógł mieć, wpływu na decyzję podjętą przez BFG o przymusowej restrukturyzacji oraz na strukturę transakcji" - podkreślono. System Ochrony Banków Komercyjnych wskazał, że jego rolą jest zapewnienie dodatkowego finansowania o charakterze środków prywatnych gwarantujących bezpieczeństwo deponentów i systemu finansowego w Polsce. "Odbywa się to zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Cały proces udzielania wsparcia był konsultowany z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z Komisją Europejską" - czytamy.

Getin BankVeloBank będzie następcą Getin Noble Banku

Getin Noble Bank będzie działał pod nazwą VeloBank. Co to oznacza dla klientów?

  • Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną;
  • Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian;
  • Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN;
  • Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach;
  • Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian;
  • W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. klienci nie muszą podejmować żadnych działań.
Zobacz wideo Pracując zdalnie, jak możemy zaoszczędzić prąd?
Więcej o: