Rząd przyjął projekt ws. wpisów do ksiąg wieczystych. "Radykalne skrócenie czasu oczekiwania"

Notariusz będzie mógł dokonywać wpisów hipotek do ksiąg wieczystych oraz wydawać notarialne nakazy zapłaty. Ich pracę kontrolować ma Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu - tak wynika z projektu ustawy ministerstwa sprawiedliwości przyjętego przez Radę Ministrów. Rozwiązania te mają znacząco przyśpieszyć formalności związane z zakupem nieruchomości.

Wpis do księgi wieczystej często wiąże się z bardzo długim okresem oczekiwania. Rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym zajmuje średnio 3,6 miesiąca. W dużych miastach trzeba czekać nawet ponad rok. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ustawę, która zmniejszy ten czas. 4 października projekt nowego prawa przyjął rząd.  

Zobacz wideo Czerniak: W przeliczeniu na czereśnie mieszkania będą tańsze

Notariusz będzie mógł wpisywać do ksiąg wieczystych

Najważniejszym założeniem jest to, aby notariusze mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. "Rozwiązanie to radykalnie skróci oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej" - wyjaśnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w oficjalnym komunikacie

Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Ale nie oznacza to, że będzie do tego zobligowany. Każdy będzie mógł bowiem wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też na podstawie obowiązujących dotychczas procedur. 

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Notariusz będzie mógł nałożyć nakaz zapłaty

Oprócz tego notariusze będą mogli wydawać notarialne nakazy zapłaty. Ograniczone będą one jednak do roszczeń niewątpliwych i bezspornych. Ma to przyśpieszyć pracę sądów i odciążyć je z obowiązków. Wysokość takich roszczeń zostanie ograniczona do 75 tys. zł. 

Nie każdy notariusz z miejsca otrzyma takie uprawnienia. Aby to się stało, będzie należało złożyć odpowiedni wniosek. Będzie mógł to zrobić każdy notariusz z 3-letnim stażem nienagannego prowadzenia kancelarii. Ustawa zakłada także zwiększenie wieku, w którym można zostać notariuszem - z 26 do 28 lat.  

Notariusze pod większą kontrolą

Równolegle do nadania większych uprawnień notariuszom wzrośnie też nadzór sprawowany nad nimi. Powołany zostanie Rzecznik Dyscyplinarny Notariatu, który będzie podejmował działania w przypadku najbardziej poważnych naruszeń prawa, uchybień powagi i godności zawodu notariusza. Przewidziane będzie obligatoryjne oraz fakultatywne zawieszenie notariusza w czynnościach zawodowych. 

- Nasze przepisy skrócą czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. Ulży to kredytobiorcom - mówił w lutym autor projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, cytowany przez portal samorządowy. Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 12 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Więcej o: