Emerytura po mężu. Jakie warunki należy spełnić? Wszystko, co musisz wiedzieć [PORADNIK]

Emerytura po zmarłym mężu lub żonie może trafić do jego współmałżonka. Polskie prawo określa to mianem renty rodzinnej, bez względu na to, czy zmarła osoba pobierała emeryturę czy rentę. Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie? Kto jeszcze może ją pobierać?

Według przepisów ustawy emerytalnej, żona ma prawo do otrzymywania emerytury po zmarłym mężu. Warto skorzystać z takiego rozwiązania, gdy otrzymywane przez małżonków świadczenia były różnej wielkości - wtedy można zyskać większe świadczenie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Emerytura po zmarłym. Kto może ją otrzymać?

Emerytura po zmarłym przysługuje bliskim, jeśli osoba, która zmarła nabyła przed śmiercią prawo do renty lub emerytury. Rodzina może się ubiegać o świadczenie po osobie zmarłej w kilku przypadkach:

 • jeśli zmarły miał prawo do świadczenia emerytalnego,
 • jeśli zmarły pobierał zasiłek przedemerytalny,
 • jeśli zmarły otrzymywał rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • jeśli zmarły nabył prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • jeśli zmarły pobierał inny rodzaj świadczenia przedemerytalnego.

Emeryturę po zmarłym może otrzymać:

 • współmałżonek osoby zmarłej;
 • dziecko - renta rodzinna przysługuje dziecku do ukończenia 16. roku życia. Jeśli wciąż się uczy - do ukończenia 25. roku życia. W przypadku, gdy dziecko jest niezdolne do pracy (trwała niezdolność do pracy lub samodzielnego funkcjonowania), renta rodzinna przysługuje bez limitu wieku;
 • wnuk osoby zmarłej - jeśli pozostawały na utrzymaniu zmarłego - do osiągnięcia pełnoletniości;
 • rodzice osoby zmarłej - o zasiłek mogą się ubiegać także ojczym, macocha lub inne osoby, które prawnie przysposobiły dziecko. Prawo do renty rodzinnej przysługuje, gdy osoba zmarła miała udział w utrzymaniu rodzica.

Emerytka (zdjęcie ilustracyjne)Mama 4 plus nie dla każdej matki. Wiele spraw kończy się w sądzie

Emerytura po mężu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Współmałżonek ma prawo do otrzymywania świadczenia po zmarłym, jeśli spełni kilka warunków:

 • powinien mieć ukończone 50 lat (w chwili śmierci męża lub żony);
 • niezbędne jest też orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy w momencie śmierci współmałżonka;
 • jeśli wdowa lub wdowiec ma na utrzymaniu dzieci lub wnuki do 18. roku życia;
 • jeżeli w ciągu pięciu lat od śmierci współmałżonka spełni jeden z powyższych wymogów;
 • także w przypadku, jeśli wychowuje dziecko z orzeczeniem o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Wysokość emerytury po zmarłym może się różnić w zależności od tego, ilu osobom przysługuje:

 • w wysokości 85 proc. świadczenia przysługującego osobie zmarłej - dla jednej uprawnionej do odebrania renty rodzinnej osoby;
 • w wysokości 90 proc. świadczenia nabytego przez osobę zmarłą - przysługuje dwóm uprawnionym osobom;
 • wynosząca 95 proc. świadczenia przysługującego osobie zmarłej - przysługuje trzem uprawnionym lub większej liczbie osób.

Aby otrzymywać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS-ie, akt małżeństwa, dokument potwierdzający datę urodzenia oraz datę śmierci współmałżonka oraz dokument potwierdzający datę urodzenia osoby ubiegającej się o świadczenie. Należy pamiętać, że emerytura po zmarłym nie sumuje się z emeryturą, którą otrzymuje współmałżonek. Należy więc się zdecydować, które świadczenie jest korzystniejsze. Często to ZUS sam wybiera, które świadczenie będzie wypłacane.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Emerytury stażowe. Piotr Duda: Panie premierze, my tego nie odpuścimy

Więcej o: